h

Nieuws uit 2008

8 oktober 2008

caravan-on-tour

De ZO kranten zijn net een dag binnen en we zijn al begonnen met de eerste exemplaren te verspreiden. Honderden kranten gingen bij onze caravan-on-tour grif van de hand. De SP informeert via de ZO-krant – ook buiten verkiezingstijd – een aantal keer per jaar wat er speelt in binnen- en buitenland. Na twee eerdere edities lijkt het wel of deze krant al ingeburgerd is.

Lees verder
3 oktober 2008

Het voorgestelde afvalstoffensysteem nader bezien.

container
In de commissievergadering van 30 september stonden de tarieven van het nieuwe afvalstoffenheffingsysteem op de agenda. Het is nu duidelijk, de cijfers zoals wij die berekend hebben (zie artikel van 26-09-08) kloppen. Met alleen een gratis zak voor plastic afval moet een gigantische volumereductie gerealiseerd worden wil je niet duurder uit zijn. De SP fractie heeft een voorbehoud gemaakt en overweegt in de raadsvergadering van 23 oktober met meerdere moties te komen.

Lees verder
2 oktober 2008

Extra raadsvergadering vanwege vertrek gemeentesecretaris.

raadhuis
Woensdag 8 oktober aanstaande is er een extra raadsvergadering in verband met de interpellatie over de procedure en het vertrek van de inmiddels oud-gemeentesecretaris, de heer J. Schutgens. Zoals het behoort is dit debat aangevraagd door de oppositie. Normaliter zou dit debat voorafgaand aan de raadsvergadering van 23 oktober zijn. Omdat de burgemeester dan niet aanwezig kan zijn, is er besloten deze extra vergadering in te lassen.

Lees verder
26 september 2008

kosten ophaal afvalstoffen (vernieuwd)

container
In de commissievergadering van 30 september a.s. staat op de agenda de tarieven afvalstoffenheffing 2009. Het Limburgs Dagblad van vandaag heeft er een artikel over geschreven. In de commissievergadering van juli 2008 heeft de SP fractie al duidelijk vraagtekens gezet bij de kosten voor de burgers van het nieuwe volume/frequentiesysteem. Nu de tarieven aan de commissie (en later aan de gemeenteraad) worden voorgelegd lijken de consequenties duidelijk. Voor de SP fractie moeten er heel wat vraagtekens weggewerkt worden voordat we akkoord kunnen gaan met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Lees verder
18 september 2008

80 kilometer op de buitenring is hard genoeg

80 is hard genoeg

De SP zet vraagtekens bij de noodzaak van de Buitenring en vindt dat er zeker geen vierbaanssnelweg door Parkstad Limburg aangelegd moet worden.
Enerzijds lost de Buitenring een aantal verkeersproblemen op, ontsluit gebieden en levert structuur aan Parkstad. Anderzijds veroorzaakt deze geplande snelweg nieuwe problemen op het gebied van leefbaarheid en natuur en worden buurten afgesloten.
De SP vindt dat de Buitenring een tweebaansweg met een maximum snelheid van 80 kilometer moet worden. Een tweebaansweg betekent minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging, minder ruimtebeslag, minder ingrijpende aansluitingen met andere wegen en een betere inpassing in het landschap. Een harde eis van de SP is dat de weg niet meer mag kosten dan de oorspronkelijk overeengekomen 135 miljoen Euro. De keuze voor een tweebaansweg maakt de Buitenring goedkoper zodat het mogelijk is extra maatregelen te nemen om natuur of buurten te beschermen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier