h

Monument De Landgraaf

22 maart 2009

Een goed idee heeft vele vaders


Vrijdag j.l. kopte het Limburgs Dagblad op de voorpagina van het regionieuws dat in Landgraaf een Stichting de bossen gaat beheren. Landgraaf krijgt binnen twee maanden een stichting voor bosbeheer. Naast de aanleg en het onderhoud van wandel- en ruiterpaden,
gaat de stichting ook de natuureducatie aan scholieren verzorgen. SP Landgraaf feliciteert wethouder Janssen met dit resultaat van ganser harte. Een geweldig idee, maar waar hebben we dat meer gehoord?

Lees verder
22 mei 2008

Oude Landgraaf beschermd tegen paardenhoeven

paardenroute
(c.) Limburgs Dagblad. Trappelende paardenhoeven kunnen het ‘eerste gemeentelijk monument van Landgraaf’ niet langer verwoesten. Gisteren is het ruiterpad dat ten hoogte van de Bousberg over De Landgraaf liep officieel verlegd. De oude verdedigingswal waar Landgraaf zijn naam aan dankt , lijkt een gewone holle weg. Maar deze twee meter diepe greppel is volgens de overlevering bewust door mensen gegraven. Een hindernis om ongewenste bezoekers of stropers te weren, zeggen sommige deskundigen. Zeg maar een primitieve grensafzetting.

Lees verder

U bent hier