h

Nieuws uit 2010

28 december 2010

“Een halve waarheid is erger dan een hele leugen”, een opinie


Als je de huis-aan-huis bladen de laatste weken openslaat dan vallen de pagina grote advertenties van GBBL en PvdA op waarin zij hun best doen uit te leggen waar zij mee bezig zijn. Zoals het in advertenties gebruikelijk is wordt hun verhaal bijzonder eenzijdig ingekleurd. “Een halve waarheid is erger dan een hele leugen” luidt het gezegde. Onderstaand onze SP visie op de andere helft van het verhaal.

Lees verder
24 december 2010

Een Kerstgedachte, werken van barmachtigheid.


Het kerstverhaal krijgt een belangrijke wending als Jozef en de hoogzwangere Maria een plek in de herberg geweigerd krijgen. Zij moeten zoals de zwervers uitwijken naar een kosteloos onderdak.

Lees verder
21 december 2010

Armoedebeleid minder, raadsleden meer.

Op 23 september heeft de gehele raad, uiteraard met uitzondering van de SP, besloten dat deelname aan arbeidsintensieve commissies beloond gaat worden met 5% van de jaarlijkse raadsvergoeding. Dit is per commissie deelname ca. € 670,- per deelnemend raadslid. Als SP fractie waren wij tegen omdat wij vinden dat deelname aan vertrouwens- of onderzoekscommissies tot het normale raadswerk behoort. Dit temeer daar de raadsleden in Landgraaf al de maximale raadswedde en de maximale onkostenvergoeding krijgen. Maar het kan erger.

Lees verder
20 december 2010

Armoedebeleid Landgraaf asociaal


2010 europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 2011 het jaar waarin Landgraaf dit ideaal aan de kant zet.

Lees verder
18 december 2010

column in Limburgs Dagblad nav raadsvergadering

Vraagje, alvast voor de oudejaarsquiz: wat hebben Aung San Suu Kyi in Birma, de leiding in het Kremlin in Moskou, Safouat al-Chérif van de regeringspartij in Egypte en burgemeester Vlecken van Landgraaf met elkaar gemeen?

Lees verder
18 december 2010

Uitzendingen raadsvergaderingen gaan door.


Tijdens de begrotings- vergadering van 10 november jl. besloten de raadsleden van GBBL, PvdA en VVD (een meerderheid) om het voorstel van het college van B&W te volgen om de uitzendingen van de gemeenteraad te schrappen. De SP diende een motie in die mede ingediend en gesteund werd door GroenLinks, CDA en TROTS, fractie Teheux en fractie Huth. Het mocht niet baten, een meerderheid was tegen. Sindsdien zijn er tussen raadsleden, college over en weer heel wat mails gewisseld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier