h

opinie

8 juni 2011

Ontslag in 4 zinnen.

Dat een contract niet verlengd wordt is erg voor degene die het treft. Als dit gebeurd, zonder opgaaf van reden, is niet netjes. Als er geen referentie gegeven wordt, ook al heb je anderhalf jaar harstikke goed gewerkt, doet pijn. Dat er nog geen bedankje van af kan is schandelijk. Dat je naam zelfs niet goed gespeld wordt is een aanfluiting.

Lees verder
18 februari 2011

Licom faalt bestuurlijk bijzonder ernstig


De raadsleden zijn per brief door het college geïnformeerd over de trieste financiële ontwikkelingen bij Licom. De begroting van Licom voor 2011 laat een tekort zien van € 11.868.000, -. Een dikke 6 miljoen komt door kortingen van de vorige regering van CDA, PvdA en ChristenUnie, maar zeer zeker ook van de huidige regering VVD, PVV en (alweer) het CDA. De andere helft van het tekort heeft natuurlijk voor een deel te maken met de kredietcrisis. In de brief van het college worden alleen externe factoren als oorzaak aangewezen.

Lees verder
9 januari 2011

Kapotte verlichting maakt meer kapot dan je lief is.


De zaterdagkrant melde dat de gemeente Landgraaf de “Best Gejat” Prijs 2011 gewonnen. De gemeente Landgraaf "jatte" (met toestemming) van de gemeente Leiden een aantal goede ideeën over het verbeteren van dienstverlening en voerde ze allemaal in. Beter goed gejat dan slecht bedacht luidt het gezegde. Welke dienstverlening verbeterd werd staat er helaas niet bij, ook niet op de website van de gemeente. Toch geweldig nieuws. Mijn zaterdagochtend begon met een glimlach. Twee pagina’s verder werd dit goede gevoel keihard om zeep geholpen.

Lees verder
28 december 2010

“Een halve waarheid is erger dan een hele leugen”, een opinie


Als je de huis-aan-huis bladen de laatste weken openslaat dan vallen de pagina grote advertenties van GBBL en PvdA op waarin zij hun best doen uit te leggen waar zij mee bezig zijn. Zoals het in advertenties gebruikelijk is wordt hun verhaal bijzonder eenzijdig ingekleurd. “Een halve waarheid is erger dan een hele leugen” luidt het gezegde. Onderstaand onze SP visie op de andere helft van het verhaal.

Lees verder
31 oktober 2010

Bevolkingsafname als glijmiddel om sloop er door te drukken, een opinie.

opinie
De feiten liggen er. In Zuid-Limburg is sprake van een bevolkingsafname. Veel jongeren vertrekken om elders te gaan studeren en komen niet terug. Anderzijds is er duidelijk een vergrijzing. De bevolkingspiramide groeit scheef. Toch mag men afname van bevolking niet één-op-één vertalen naar het slopen van woningen.

Lees verder
26 oktober 2010

DIFTAR succes -> nu controle nul-aanbieders. Verkeerde weg of verkeerd systeem?

Per 1 januari 2009 heeft Rd4, net zoals in heel Parkstad Limburg, een systeem doorgedrukt waarbij de rekening bestaat uit a. een vast bedrag en b een variabel bedrag dat afhankelijk is van het aantal keren dat afval wordt aangeboden.

Lees verder
24 februari 2010

Silvertand schiet losse flodders, de SP niet!

SP Landgraag Carre
De SP vindt dat raadslid Marc Silvertand, van de gelijknamige fractie, de feiten over een nieuw Carré en zijn eigen onderbuikgevoelens tegenover de SP moet scheiden. Dat hij het gedachtegoed van de SP niet deelt heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Dit is niet vreemd voor een ex-VVD'er. Ook de toon en de wijze waarop hij invulling geeft aan het zijn van raadslid die hij structureel kiest, deelt de SP niet. Maar dat wil niet zeggen dat we een discussie met hem, en ieder ander, uit de weg willen gaan. Wij willen iedere discussie, en zeker als het gaat over een nieuw Carré, met hem voeren op basis van feiten. De vraag is alleen of Silvertand dit zelf wel wil óf dat hij uit is op politiek gewin over de hoofden van verenigingen en inwoners van Schaesberg? Silvertand beschuldigd op zijn weblog de SP ervan dat wij een nieuw Carré de nek om hebben gedraait. Wij vinden dit een belachelijke beschuldiging. En erger nog: hij onderbouwt deze beschuldiging niet eens met feiten en claimt toch de waarheid te vertellen. Dit vraagt om een duidelijke reactie van de SP.

Lees verder
29 januari 2010

Gebiedsperspectief voor Landgoed Schaesberg


Landgoed Schaesberg staat aan het begin van een proces dat moet leiden tot de herbouw van kasteel Schaesberg met bijbehorende hoeve en het omliggende landschap tot een aantrekkelijk geheel. Een perspectief hiervoor is opgesteld door Buro Lubbers, dat hierbij nauw heeft samengewerkt met specialisten op het gebied van programmering, architectuur, renovatie en cultuurhistorie. Een geweldige presentatie tijdens de RIA (raadsinformatieavond).

Lees verder
10 november 2009

Het Pact van Parkstad


De raad van Landgraaf is 2 november unaniem akkoord gegaan met het Pact van Parkstad luiden de koppen in de kranten. Maar waar is de gemeenteraad nou mee akkoord gegaan? Is alles nu in kannen en kruiken? Volgens CDA gedeputeerde Driessen is de nieuwe opzet van het Parkstad-bestuur, met een aantal bestuurders en raadsleden, een gedrocht. “Het is geen voorbeeld van echte krachtdadigheid” , aldus de gedeputeerde. Hij pleitte voor een structuur waarbij een aantal mensen wordt gemandateerd om besluiten te nemen.

Lees verder
10 augustus 2009

CDA Landgraaf veroorzaakt onrust bij bewoners Op de Bies

In Landgraaf Aktueel van 5 augustus was te lezen dat fractievoorzitter Sjef Jonker van het CDA vragen heeft gesteld aan het college van B&W over geluidshinder. Hij schrijft “… de onvoorstelbare herrie die gemaakt werd bij Biespop.”, maar ook dat het CDA zich niet kan voorstellen dat de gehandicapte mensen geen last zouden hebben van deze geluidsoverlast.

Lees verder

Pagina's

U bent hier