h

Extra raadsvergadering vanwege vertrek gemeentesecretaris.

2 oktober 2008

Extra raadsvergadering vanwege vertrek gemeentesecretaris.

raadhuis
Woensdag 8 oktober aanstaande is er een extra raadsvergadering in verband met de interpellatie over de procedure en het vertrek van de inmiddels oud-gemeentesecretaris, de heer J. Schutgens. Zoals het behoort is dit debat aangevraagd door de oppositie. Normaliter zou dit debat voorafgaand aan de raadsvergadering van 23 oktober zijn. Omdat de burgemeester dan niet aanwezig kan zijn, is er besloten deze extra vergadering in te lassen.

Dit dossier wordt voor de raadsleden maandag in de loop van de dag ter inzage (vertrouwelijk) gelegd. De SP fractie zal van dit (geheime) inzagerecht uitdrukkelijk GEEN gebruik maken.

• Er is niet duidelijk gemaakt waar deze geheimhouding toe dient.

• Een volksvertegenwoordiger wordt met een geheimhoudingsplicht buitenspel gezet en monddood gemaakt.

• Het gedwongen vertrek heeft de belastingbetaler in Landgraaf veel geld gekost en kost ook nog de komende maanden veel geld. Geheimhouding vindt de SP fractie in dezen daarom niet gepast.

• Diegene die inzage heeft gehad en daarover geheimhouding moet betrachten, kan dus ook niet vrijelijk vragen aan het college stellen. Zonder inzage kan feitelijk iedere vraag gesteld worden. Zie hiervoor ook het volgend artikel uit 2006: https://sp.nl/nieuwsberichten/3384/060126-dubbele_aangifte_door_sp_raads...

• Zie ook het artikel op deze site: https://landgraaf.sp.nl/bericht/27652/080830-caravan_on_tour_ontslag_gem...

U bent hier