h

Rotte plekken in Landgraaf

4 oktober 2011

Actie Rotte Plekken

actie rotte plekken
SP Landgraaf gaat door met het aandacht vragen voor zogenaamde “rotte plekken”. Plekken die het aanzien van Landgraaf schaden. Hier het verlaten en verloederde voormalige winkelcentrum in Abdissenbosch.
Dat het volhouden van deze actie een succes is wordt duidelijk als je ons rapport uit augustus 2006 er nog eens op naleest. Klik voor rapport hier.

Lees verder
5 augustus 2011

HUMORSP afdeling Landgraaf heeft na een sinds 2006 talloze keren aandacht gevraagd voor “rotte plekken”. Een van de pekken waarvoor we meerdere keren aandacht hebben gevraagd is een vervallen schuurtje aan de Hoogstraat. Het ligt aan zowat de belangrijkste verkeersader in Landgraaf. Een schandplek.

Lees verder
23 juli 2011

Rotte plek; Hompertsweg


In augustus 2006 nam de SP het initiatief om de rotte plekken, de puisten, in Landgraaf aan te pakken. Een initiatief dat unaniem door de gemeenteraad gesteund werd. Diverse puisten zijn aangepakt. Er zijn aanpassingen en de bouwverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gekomen. Prima. Maar er zijn nog steeds teveel plekken over die Landgraaf ontsieren. De aanpak hiervan is verslapt, reden waarom wij aandacht hiervoor blijven vragen; nu de bouwval aan de Hompertsweg.

Lees verder
28 juni 2011

Vragen over openheid aankoop bungalow Strijthagerbeekdal.


Op het armoedebeleid en minimabeleid van de gemeente Landgraaf wordt stevig bezuinigd. Ondertussen wordt voor een, in de ogen van de SP, onwaarschijnlijk bedrag van € 280.000,-- een pand aangekocht dat niet meer is dan een fundament en een paar muren. Wij kunnen dit niet met elkaar rijmen en hebben het college van B&W (GBBL, PvdA en VVD) hierover gevraagd openheid te geven.

Lees verder
17 juni 2011

actie rotte plekken

Al in 2006 hebben we als SP Landgraaf een rapport gemaakt over de vele Puisten in Landgraaf. Lelijke plekken of gebouwen die al jaren genegeerd worden en waar volgens ons iets aan gedaan moet worden.
We hebben toen postertjes met een puistengezichtje op alle plekken geplakt. De gemeenteraad heeft besloten dit punt onderdeel van haar beleid te maken en er zijn ook als verschillende aanpassingen in de regelws gekomen. Toch blijft er op dit punt nog veel te doen en blijven we hiervoor aadacht vragen.

Lees verder
26 januari 2011

foutje van het college of een succes voor de SP?


Op 12 januari publiceerde het college in Landgraaf Aktueel dat er met ingang van 2011 geen geld meer is voor
- de sanering van milieuhinderlijke bedrijven vanuit de woonomgeving naar een industrieterrein,
- het opknappen van verouderde en leegstaande bedrijfspanden op een van de drie aangewezen gemeentelijke industrieterreinen en
- bijdragen voor het opknappen van 'rotte plekken'.”
Vorige week trof u op deze site een artikel aan met de kop “Het enige wat wordt afgebroken zijn de sociale voorzieningen, niet de bouwvallen. Geen geld meer voor aanpak rotte plekken”.

Lees verder
22 januari 2011

Het enige wat wordt afgebroken zijn de sociale voorzieningen, niet de bouwvallen. Geen geld meer voor aanpak rotte plekken


De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting besloten om met ingang van 2011 geen middelen meer beschikbaar te stellen voor stads- en dorpsvernieuwingsactiviteiten. Gevolg is dat er met ingang van 2011 geen geld meer voor de sanering van de zogenaamde “rotte plekken”. Met uitzondering van de SP zijn alle partijen hiermee akkoord gegaan.

Lees verder
8 juli 2009

Verdere uitwerking van het SP initiatief “Puisten van Landgraaf”


In de commissievergadering van juni was al unaniem besloten was dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zou worden aangepast op een wijze dat opgetreden kan worden als er geen groenonderhoud wordt gedaan. Zie artikel op deze site van 17 juni. Hierdoor was deze aanpassing voor de raad een hamerstuk.

Lees verder
17 juni 2009

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Saaier kun je het bijna niet maken, de aanpassingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, agendapunt 11 van de commissievergadering van dinsdag j.l.
Wat wordt echter als nieuw punt in de APV opgenomen:

Lees verder
21 april 2009

Rotte plek wordt aangepakt!


In een brief aan de bewoners van de wijk Achter den Winkel laat woonmaatschappij Hestia weten dat zij te maken hebben met een tegenvallende verkoop van woningen in het gebied. Dit betekent dat er voorlopig niet wordt gestart met de bouw van de resterende woningen in de omgeving van de Einsteinstraat. Maar Hestia blijft niet stil zitten. Projectleider Ton Bus laat weten dat, nadat de werkzaamheden aan de in nog aanbouw zijnde woningen zijn afgerond, het braakliggende terrein zal worden opgeschoond en er gras wordt ingezaaid. Een wens van de SP gaat in vervulling!

Lees verder

Pagina's

U bent hier