h

Gemeenteraad

14 november 2023

ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN GEMEENTERAAD d.d. 9 november 2023

Foto: SP

De standpunten van SP-Landgraaf, verwoordt door onze fractieleden John Ubachs (vz) en Robert Limbach:

Lees verder
8 juli 2022

Motie SP over optimalisering ordehandhaving aangenomen!

Foto: SP

De raad van Landgraaf bijeen op 23 juni 2022:

Lees verder
6 april 2022

SP wil sterk sociale coalitie, de GBBL niet

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft tijdens het duidingsdebat en tijdens het eerste formatie gesprek gepleit voornemen sterke sociale coalitie. In de ogen van de SP beantwoord deze inhoudelijke koers aan de wens van de kiezers en vormt een goede basis voor een stabiel gemeentebestuur. Helaas heeft de grootste partij de GBBL laten weten niet voor deze koers te voelen, maar liever op de huidige voet verder te willen gaan. Een gemiste kans.

Lees verder
1 april 2022

Onze gemeenteraadsleden per 30 maart 2022

Foto: SP

Door het mooie verkiezingsresultaat is de SP vanaf 30 maart met twee zetels vertegenwoordigd in de Landgraafse gemeenteraad. Eigenlijk een continuatie van het resultaat van 2018, maar door het tussentijdse vertrek van een SP-gemeenteraadslid, die ook nog zijn zetel meenam, voelde het verkrijgen van die tweede zetel op woensdag 16 maart als pure winst.
De komende vier jaar worden deze twee zetels ingenomen door fractievoorzitter Marc van Caldenberg en door John Ubachs, onze nummer 2 op de lijst.
Wij wensen hen heel veel strijdvaardigheid en succes in de nieuwe raadsperiode. 
Met z'n allen (bestuur, fractie èn leden) zullen we ons sterk maken voor een socialer Landgraaf.
Met z'n allen (bestuur, fractie èn leden) moeten we werken aan een grotere SP in Landgraaf, moeten we meer mensen binden aan onze afdeling.
Met z'n allen...... dàt is de boodschap voor ons allemaal!
Samen met Marc en John.
 

Lees verder
21 januari 2012

Verhaal SP bij benoeming wethouder Verbraak.

raadhuis
Hieronder het verhaal dat de SP vertelde in de gemeenteraad bij het voorstel om de wethoudersformatie uit te breiden en Pierre Verbraak als wethouder te benoemen.

Lees verder
20 januari 2012

Lekken van naam burgemeesterskandidaat.

top secret

Tijdens de raadsvergadering vertelde Bart Smeets, fractievoorzitter van de PvdA, dat er verleden jaar een naam gelekt was van een burgemeesterskandidaat, een kandidaat die het niet geworden is.
De sollicitatieprocedure voor een burgemeester wordt gedaan door een vertrouwenscommissie. Deze commissie is wettelijk aan strikte regels gebonden. Lekken van namen van kandidaten is hierbij een strafbaar feit.
Fractievoorzitter Ben Rewinkel eiste van Smeets dat hij man en paard zou noemen. Door vaag te blijven legt hij de verdenking van het plegen van en strafbaar feit op aan ieder raadslid, dat lid was van de vertrouwenscommissie. Rewinkel nam dit hoog op, hij wil deze verdenking niet op zich hebben. Ieders integriteit is hier in het geding.

Lees verder
27 december 2011

Onderzoek naar effect bezuinigingen op armoedebeleid

raadhuis

Tijdens de Raadsvergadering kwam de PvdA met een amendement om jaarlijks een onderzoek te laten uitvoeren bij ISD BOL zodat gemeten kan worden wat de effecten zijn van verandering van het beleid voor de mensen die het betreft. Dit terwijl de burgemeester als plaatsvervangend wethouder dit al aan SP fractievoorzitter Ben Rewinkel in de commissievergadering had toegezegd.

Lees verder
6 oktober 2011

Voldoet Beleidsnota Wmo 2012-2015 aan wet of niet?


De commissie leden hadden veel, heel veel vragen. Het beleidsstuk begin met de woorden “De kosten …. “. In het stuk gaat het inderdaad heel veel over kosten, de kosten in euro’s. Veel te weinig wordt geschreven over de opbrengst van een gezonde samenleving. Heel veel in het beleidsstuk is afhankelijk gemaakt van mantelzorgers en vrijwilligers. Een wankele basis.

Lees verder
5 oktober 2011

Toekomst speeltuinen Landgraaf

Het voorstel van het college van B&W gaat als “hamerstuk” naar de gemeenteraad. De hele raadcommissie gaat akkoord met het voorstel om te proberen de huidige vier speeltuinen te behouden. Mocht dat niet lukken, dan is de voorkeur voor één speeltuin per wijk.

Lees verder
9 juli 2011

Gemeenteraad; onbegrijpelijke bezuiniging op Meer Bewegen voor Ouderen.


In de periode van nu tot 2014 wil sportwethouder Erkens de bijdrage aan Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) terugbrengen van 11.000 euro naar 5.000 euro. Om dit te bereiken moeten de groepen groter worden en komt er een jaarlijkse contributieverhoging van 12 euro. Door de post salarissen realistische te indexeren zouden de wethouders Erkens en Leunissen nog maar 2.900 euro hoeven te vinden om dit niet door te laten gaan. Zij konden of wilden dit bedrag niet vinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier