h

Gemeenteraad

21 januari 2012

Verhaal SP bij benoeming wethouder Verbraak.

raadhuis
Hieronder het verhaal dat de SP vertelde in de gemeenteraad bij het voorstel om de wethoudersformatie uit te breiden en Pierre Verbraak als wethouder te benoemen.

Lees verder
20 januari 2012

Lekken van naam burgemeesterskandidaat.

top secret

Tijdens de raadsvergadering vertelde Bart Smeets, fractievoorzitter van de PvdA, dat er verleden jaar een naam gelekt was van een burgemeesterskandidaat, een kandidaat die het niet geworden is.
De sollicitatieprocedure voor een burgemeester wordt gedaan door een vertrouwenscommissie. Deze commissie is wettelijk aan strikte regels gebonden. Lekken van namen van kandidaten is hierbij een strafbaar feit.
Fractievoorzitter Ben Rewinkel eiste van Smeets dat hij man en paard zou noemen. Door vaag te blijven legt hij de verdenking van het plegen van en strafbaar feit op aan ieder raadslid, dat lid was van de vertrouwenscommissie. Rewinkel nam dit hoog op, hij wil deze verdenking niet op zich hebben. Ieders integriteit is hier in het geding.

Lees verder
27 december 2011

Onderzoek naar effect bezuinigingen op armoedebeleid

raadhuis

Tijdens de Raadsvergadering kwam de PvdA met een amendement om jaarlijks een onderzoek te laten uitvoeren bij ISD BOL zodat gemeten kan worden wat de effecten zijn van verandering van het beleid voor de mensen die het betreft. Dit terwijl de burgemeester als plaatsvervangend wethouder dit al aan SP fractievoorzitter Ben Rewinkel in de commissievergadering had toegezegd.

Lees verder
6 oktober 2011

Voldoet Beleidsnota Wmo 2012-2015 aan wet of niet?


De commissie leden hadden veel, heel veel vragen. Het beleidsstuk begin met de woorden “De kosten …. “. In het stuk gaat het inderdaad heel veel over kosten, de kosten in euro’s. Veel te weinig wordt geschreven over de opbrengst van een gezonde samenleving. Heel veel in het beleidsstuk is afhankelijk gemaakt van mantelzorgers en vrijwilligers. Een wankele basis.

Lees verder
5 oktober 2011

Toekomst speeltuinen Landgraaf

Het voorstel van het college van B&W gaat als “hamerstuk” naar de gemeenteraad. De hele raadcommissie gaat akkoord met het voorstel om te proberen de huidige vier speeltuinen te behouden. Mocht dat niet lukken, dan is de voorkeur voor één speeltuin per wijk.

Lees verder
9 juli 2011

Gemeenteraad; onbegrijpelijke bezuiniging op Meer Bewegen voor Ouderen.


In de periode van nu tot 2014 wil sportwethouder Erkens de bijdrage aan Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) terugbrengen van 11.000 euro naar 5.000 euro. Om dit te bereiken moeten de groepen groter worden en komt er een jaarlijkse contributieverhoging van 12 euro. Door de post salarissen realistische te indexeren zouden de wethouders Erkens en Leunissen nog maar 2.900 euro hoeven te vinden om dit niet door te laten gaan. Zij konden of wilden dit bedrag niet vinden.

Lees verder
8 juli 2011

Raadsvergadering; gemeente houdt zich niet aan wettelijke termijnen.

Landgraaf kent een jarenlange traditie in het niet op tijd afhandelen van bezwaarschriften. In het afgelopen jaar waren 37 % van de bezwaarschriften niet binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Het ambitieuze doel van meer dan 70% binnen de 18 weken is niet gehaald. En dan is die 18 weken ook nog eens inclusief een verlenging van 6 weken. Wel gebied de eerlijkheid te zeggen dat er in de loop der jaren een kleine verbetering is.

Lees verder
28 april 2011

Motie tegen bestuursakkoord unaniem aangenomen.

Vanavond heeft de gemeenteraad van Landgraaf unaniem een motie aangenomen tegen het het akkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is overeengekomen met het kabinet. Het akkoord van de VNG moet door de gemeenten nog goedgekeurd worden. Met deze afwijzing komt Landgraaf in het rijtje van Eindhoven, Amsterdam, Utrecht en diverse provinciale besturen te staan die dit akkoord afwijzen. Emiel Roemer stelde eerder dat dit akkoord (dit kabinet) de mensen de armoede injaagt.

Lees verder
15 maart 2011

Aanpassing afvalstoffenheffing op basis van eerdere voorstellen van SP.


In oktober 2008 heeft de SP Landgraaf verschillende voorstellen ingediend om mensen met extra afval op basis van ziekte of handicap bij de nieuwe afvalstoffenregeling te ontzien. Onze moties zijn eerst in Landgraaf en aansluitend in de hele regio Parkstad overgenomen. Nadat het eerst een beleidsregel was, worden onze voorstellen nu definitief opgenomen in de verordening afvalstoffenheffing. En ook nu is de verwachting dat de hele regio Parkstad hierin zal volgen.

Lees verder
15 maart 2011

Raadsvergaderingen blijven rechtstreeks uitgezonden.


De coalitie had eerder besloten dat met ingang van 2011 de raadsvergaderingen niet meer uitgezonden zouden worden. Een bezuiniging van ca. € 15.000 per jaar. Vanuit de oppositie was hiertegen ernstig verzet. Burgemeester Vlecken heeft een en ander uit de kast gehaald om de partijen te verzoenen en is vanavond in de commissievergadering met een voorstel gekomen dat alle partijen onderschrijven. Tot oktober 2015 blijven de raadsuitzendingen rechtstreeks op tv te volgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier