h

Afdeling

De SP-afdeling Landgraaf

Alle mensen uit Landgraaf, die zich bij het landelijk SP-kantoor als lid aangemeld hebben, vormen samen de afdeling Landgraaf.

Uit hun midden is een bestuur gevormd, dat leiding en sturing geeft aan de afdeling en activiteiten coördineert.

Door mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen en daarbij het benodigde aantal stemmen te halen voor één of meerdere zetels in de gemeenteraad, geeft ons het recht om een of meerdere leden van de afdeling als SP-fractie af te vaardigen in de raad om zo langs politieke weg onze doelen te behalen en onze idealen na te streven.

Verder hebben we actieve leden, die helpen bij het voeren van acties, contacten in de wijk, verspreiding van flyers, verkiezings- en afdelingskranten en ander materiaal.

Wilt u ook helpen als actief lid of wilt u meedoen in het bestuur?
Daar zouden we erg blij mee zijn, immers vele handen maken licht werk.
Vooral mensen tussen 18 en 50 jaar nodigen we uit om zich aan te melden.
Mail ons op landgraaf@sp.nl.

U bent hier