h

Afdeling

De SP-afdeling Landgraaf

Het bestuur van de afdeling wordt iedere 2 jaar door de leden gekozen en bestaat uit de afdelingsvoorzitter Chris Molag, organisatiesecretaris en penningmeester Jos Wetzels en fractievoorzitter John Ubachs.
Het bestuur wordt gecoacht door Jan de Wit (voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer).

De grootte van de SP-fractie in de gemeenteraad van Landgraaf is natuurlijk afhankelijk van het aantal behaalde zetels vanuit de gemeenteraadsverkiezingen.
In maart 2022 behaalden we twee zetels, die bezet worden door onze  twee raadsleden Robert Limbach en John Ubachs, die tevens fractievoorzitter is. 

Verder hebben we actieve leden, die helpen bij het voeren van acties, contacten in de wijk, verspreiding van flyers, verkiezings- en afdelingskranten en ander materiaal.

Wilt u ook helpen als actief lid of wilt u meedoen in het bestuur?
Daar zouden we erg blij mee zijn, immers vele handen maken licht werk.
Vooral mensen tussen 18 en 50 jaar nodigen we uit om zich aan te melden.
Mail ons op landgraaf@sp.nl.

U bent hier