h

vraagstelling conform Reglement van Orde.

21 augustus 2013

SP stelt vragen over aangekondigd banenverlies Meander

De SP Landgraaf heeft vragen gesteld aan het Landgraafse college van B&W. Dit naar aanleiding van de aankondiging van zorginstelling Meander dat er 1000 banen op de tocht kwamen te staan. Wij vinden dit een grote bedreiging voor de werkgelegenheid in Landgraaf en de regio Parkstad. Tot nu toe is het van de zijde van het college stil gebleven. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college om te vragen welke actie gaat ondernemen om de werkgelegenheid te behouden en de kwaliteit van de zorg te garanderen.

Lees verder
10 augustus 2013

Dure nieuwe werkkamers wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders en enkele hogere ambtenaren hebben
nieuwe werkkamers gekregen. Voor armoedebestrijding, verenigingen, thuiszorg,
leerlingenvervoer, preventieve gezondheidszorg, meer bewegen voor ouderen,
cultuur etc. kan er nauwelijks een cent van af. Reden waarom de SP fractie wil
weten wat deze herinrichting gekost heeft. Met name omdat de kamers van de wethouders een veel duurdere inrichting hebben dan de andere kamers.

Lees verder
24 oktober 2011

Wateroverlast fiets- en voetgangerstunnel


Eind augustus was het alweer zover. Deze keer stond het water 1.70 meter hoog in de fiets- en voetgangers- tunnel onder de binnenring. Ook was de tunnel tot de volgende dag afgesloten. Ook in juli 2009 was er ook al zo'n gevaarlijke situatie. Ook toen hebben we hierover het college bevraagd. Fietsers en voetgangers moesten toen en ook nu weer de binnenring oversteken terwijl het auto- en vrachtverkeer hier totaal geen rekening mee houdt.
In 2009 beloofde wethouder Freed Janssen (GBBL) dat het probleem opgelost zou worden. Helaas pindakaas. Toen stond het water 47 centimeter hoog, nu 170 centimeter.
Hieronder de antwoorden van het college op onze vragen.

Lees verder
3 oktober 2011

vervolgvragen bouwsels en caravans.

Onze vragen aan het college hebben stof doen opwaaien. Ook heeft dit geleid tot diverse, soms tegengestelde verklaringen in de media. Het maakt de status van de bouwsels en caravans alleen nog waziger. Reden om een aantal aanvullende vragen aan het college te stellen.

Lees verder
18 september 2011

Vragen over bouwsels en huisvesting aan de Kakertsweg.

bouwsels kakert
De SP Landgraaf heeft diverse vragen gekregen naar over de huisvesting van mensen in bouwsels aan de Kakertsweg. Zijn het werknemers op het terrein van de werkgever, zijn er hiervoor vergunningen afgegeven, hoe zit het met.... etc. etc. Daarom een brief met een aantal vragen aan het college.

Lees verder
29 augustus 2011

Kan gemeente Landgraaf twee keer hetzelfde geld uitgeven?


Een droom van iedereen die een smalle beurs heeft. Hetzelfde geld twee keer kunnen uitgeven. Iedereen weet dat dit natuurlijk niet kan. Toch heeft wethouder Andy Dritty (GBBL) de gemeenteraad van Landgraaf laten instemmen met het twee keer uitgeven van hetzelfde geld. Wel waren hier twee verschillende agendapunten voor nodig. Het was een goocheltruc waarmee zelfs Hans Klok hoge ogen zou scoren. Dat het een goocheltruc is weten we bij Hans Klok vooraf, bij Dritty pas achteraf.
We denken als SP de truc gezien te hebben, maar voor alle zekerheid hebben we de verantwoordelijken hiernaar gevraagd.

Lees verder
28 augustus 2011

Gevaarlijke situatie in fiets- en voetgangerstunnel door wateroverlast.

fietstunnel, foto R. Hamers
En alweer was het prijs in de fiets- en voetgangerstunnel onder de binnenring. Deze keer stond het water 1.70 meter hoog en was de tunnel tot de volgende dag afgesloten. Ook in juli 2009 was er zo'n gevaarlijke situatie. Ook toen hebben we hierover het college bevraagd. Fietsers en voetgangers moesten toen en ook nu weer de binnenring oversteken terwijl het auto- en vrachtverkeer hier totaal geen rekening mee houdt.
In 2009 beloofde wethouder Freed Janssen (GBBL) dat het probleem opgelost zou worden. Helaas pindakaas. Toen stond het water 47 centimeter hoog, nu 170 centimeter.

Lees verder
19 augustus 2011

Teleurstellende antwoorden over schade Maastrichterlaan.


Medio juli liet de gemeente via de pers weten dat zij de schade aan het kapelletje aan de Groenstraat vooruitlopend op de afhandeling van de aansprakelijkheid al gaat herstellen. De bewoners aan de Maastrichterlaan zitten ook met schade aan hun woningen. Ook hier is de aansprakelijkheid nog niet vastgesteld. In het laastste geval is de gemeente echter niet zo toeschietelijk. Reden voor de fracties van SP en Huth om aan het college hierover vragen te stellen.

Lees verder
15 augustus 2011

vragen extra kosten WK wielrennen 2012


Tegen de zin van de SP heeft de meerderheid van de gemeenteraad besloten deel te nemen aan het WK wielrennen in september 2012. Nu, een jaar voor de start, krijgen we als SP signalen de het budget van 5,9 miljoen niet voldoende zal zijn en provincie en deelnemende gemeentes gevraagd is (wordt) een extra bijdrage te leveren.

Lees verder
8 augustus 2011

Slechte toegankelijkheid centrum Schaesberg voor voetgangers.

voetpas centrum Schaesberg
Van verschillende kanten zijn we door burgers benaderd met de vragen over de toegankelijkheid van het nieuwe winkelcentrum in Schaesberg voor voetgangers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier