h

Actie van de fractie

9 maart 2021

Actie voeren loont: Zonneweide Akerweg komt er niet!

Foto: Gemeente Landgraaf / www.landgraaf.nl/zonneweide-akerweg

Het zonnepark aan de Akerweg in Ubach over Worms komt er definitief niet. Dat heeft het Landgraafse college aan de gemeenteraad laten weten. Volgens de SP is dat een belangrijke overwinning voor de inwoners van Waubach-oost en Rimburg, die een petitie waren gestart en inmiddels ruim 800 steunbetuigingen tegen de komst van het zonnepark hadden ontvangen. SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg: “Dat het zonnepark aan de Akerweg niet doorgaat is een goede zaak. Maar het is tegelijkertijd ook belangrijk dat het gemeentebestuur lering trekt uit de weerstand die er onder de inwoners leeft ten aanzien van zon- en windmolenparken. Zonder draagvlak kan de energietransitie die nodig is om klimaatverandering aan te pakken niet plaatsvinden.”

Lees verder
16 december 2011

Waarom is wethouder Winkens met ontslag?

Ans Winkens

Donderdag avond is van 19.00 tot ruim na 24.00 uur vergaderd over de vragen die de oppositie had over het vertrek van wethouder Ans Winkens. Nadat eerder de Zwarte Pieten via de krant werden uitgedeeld, gingen ze nu in de arena van de raadzaal over en weer. SP fractievoorzitter Ben Rewinkel concludeerde aan het eind van de avond dat er vele waarheden verteld zijn. De waarheid van Winkens en de VVD, van het GBBL, van de PvdA, het college en de oppositie.

Lees verder
23 februari 2011

jaarkrant SP Landgraaf


In de nieuwe jaarkrant maken we als SP de balans op van bijna een jaar college van GBBL, PvdA en VVD. Het iis een college dat kiest voor asfalt, niet voor mensen. In de linkerkolom op deze site, onder het kopje "jaarkrant 2010-2011" kunt u het hele tekst downloaden.

Lees verder
10 februari 2011

Stadskrant “Landgraaf Speciaal” is klaar.


Al enkele keren eerder heeft de SP afdeling Landgraaf een krant gemaakt voor alle inwoners van Landgraaf. Wij vinden het belangrijk om onafhankelijk van journalisten en kranten onze visie op de actualiteit te geven. Het huidig college (GBBL, PvdA en VVD) is nu bijna een jaar aan het roer en het wordt al duidelijk wie de grootste rekening van alle bezuinigingen krijgt. Enerzijds worden er miljoenen in potjes voor asfalt gestopt terwijl het armoede- en minima beleid nauwelijks meer iets voorstelt. Ook worden uitgaven in voorzieningen voor de inwoners uitgesteld. Het potje voor de renovatie van het zwembad wordt zelfs geschrapt, vertelde wethouder Leunessen op L1 tv, alsof dit iets is om trots op te zijn.

Lees verder
14 januari 2011

Vervolg kapotte straatverlichting, gemeente draait bij.

Landgraaf gaat burgers die klagen over kapotte straatverlichting toch rechtstreeks doorverbinden met het bedrijf Ziut.
Het Limburgs Dagblad schrijft: “Aanvankelijk had het college van B en W de beslissing genomen 'geen meldingen via de Melddesk meer aan te nemen en melders door te verwijzen naar het servicenummer van Ziut'. De gemeente zegt nu echter mensen die klagen toch rechtstreeks te zullen doorverbinden met Ziut. “

Lees verder
8 november 2010

schade aan woningen Maastrichterlaan


In het Limburgs Dagblad van 6 november stond een artikel over de schade die tientallen mensen in de Maastrichterlaan hebben gehad als gevolg van de werkzaamheden aan de weg en riolering. Wethouder Freed Janssen reageerde in onze ogen nogal laconiek door de bewijslast bij de bewoners te leggen terwijl de gemeente het niet nodig heeft gevonden een zogenaamde nul-meting te doen.
De SP zou de SP niet zijn als we hier geen nader onderzoek zouden doen.

Lees verder
7 juli 2010

Nabeschouwing laatste raadsvergadering voor de zomervakantie

De laatste raadsvergadering voor de vakantie zal ons nog een lange tijd in gedachten blijven. Het is de eerste vergadering waar de nieuwe coalitie van GBBL, PvdA en VVD haar ware gezicht laat zien.
In Achter de Haesen gaan woningen gesloopt worden waarvoor er bij Hestia een wachttijd van vele jaren is. Waterworld begint steeds meer op een moeras te lijken. Alles en iedereen moet een steentje bijdragen aan de bezuinigingen maar niet de Stichting Sport en Leisurepark. Heel Landgraaf wordt toeristische gemeente verklaard waarbij de winkeliers geen rustdag meer gegund wordt. Het Kennis en Informatiecentrum wordt nog niet naar het graf gedragen maar hangt aan een afgeknepen infuus. Het Marietje Kesselsproject om kinderen in het basis onderwijs weerbaarder te maken wordt net zoals het Marietje Kessels overkwam, op woensdag 22 augustus 1900 in Tilburg, vermoord. Ook de duurzaamheid, onze trots op de niet chemische onkruidbestrijding gaat samen met de millenniumdoelen naar het archief van goede bedoelingen.
Wat voorlopig wel nog overeind blijft zijn de raadsuitzendingen na een motie van de SP gesteund door GroenLinks en CDA.
Wat ook overeind blijft is de drang om te investeren in asfalt en een industrieterrein Abdissenbosch wat maar niet van de grond komt.

Lees verder
7 februari 2010

De laatste reguliere raadsvergadering


Donderdag was de laatste geplande raadsvergadering van deze periode. De agenda was kort maar er kwam op het laatste moment nog de vraag voor een interpellatiedebat. Fractie Silvertand had de behoefte om de wethouder “aan de tand te voelen”. Normaal wordt een vraag voor een interpellatie altijd toegestaan. De vragen die hij vooraf schriftelijk stelde waren echter al eerder in een commissievergadering behandeld en zijn andere vragen gingen over zaken waarover de wethouder niet gaat. Om deze reden was een overgrote meerderheid (22) tegen het voeren dit debat. Silvertand was zo overrompeld dat hij stampenvoetend en briesend de raadsvergadering verliet.

Lees verder
4 januari 2010

Kandidaat van de week: Rob Hamers

Rob Hamers
Rob Hamers is al enkele jaren betrokken bij de SP. Hij ondersteunde zowel de raadsfractie in de afgelopen periode een aantal malen en was betrokken bij diverse acties. Een voorbeeld was de actie die SP voerde om ervoor te zorgen dat het AZL-geld terugvloeide naar de oud-mijnwerkers.

Lees verder
27 september 2009

dag van de ouderen 2009


Het was vandaag `nationale dag van de ouderen´. Het is inmiddels een gewoonte dat we als SP raadsleden dan diverse dagopvang projecten in de gemeente bezoeken. We zijn op bezoek geweest in de Oude Heide, Tichelpoelen en Salesianen. Helaas waren de andere projecten door omstandigheden gesloten.
Uiteraard komen we niet langs met lege handen, we hebben steeds iets lekkers aan te bieden. Deze keer met minibakjes met snoepjes, moorkopsoesjes en overheerlijke Belgische cacaotruffels. Het zag er allemaal extra feestelijk uit dankzij de prikkers met vlaggetjes die de landelijke SP op ons verzoek heeft laten maken.
We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om OuderenNU, de ouderenkrant van de SP uit te delen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier