h

Het voorgestelde afvalstoffensysteem nader bezien.

3 oktober 2008

Het voorgestelde afvalstoffensysteem nader bezien.

container
In de commissievergadering van 30 september stonden de tarieven van het nieuwe afvalstoffenheffingsysteem op de agenda. Het is nu duidelijk, de cijfers zoals wij die berekend hebben (zie artikel van 26-09-08) kloppen. Met alleen een gratis zak voor plastic afval moet een gigantische volumereductie gerealiseerd worden wil je niet duurder uit zijn. De SP fractie heeft een voorbehoud gemaakt en overweegt in de raadsvergadering van 23 oktober met meerdere moties te komen.

Nog even wat rekenwerk:

Een 1 persoonshuishouden met twee 140 liter afvalbakken moet om niet duurder uit te zijn in plaats van 52 in 2009 nog maar 17 keer de bak buiten zetten. Deze persoon moet dus met de plastic zakken per jaar een volume 4,7 m3 per jaar realiseren om op het punt te komen waarop kosten bespaard worden. Dit volume staat gelijk met bijna 80 zakken van 60 liter, oftewel zo’n dikke 6 zakken per maand. Die 6 zakken worden dan ook nog maar één keer in de maand opgehaald. Waar moet je overigens al die volle zakken de hele maand laten?

Een meerpersoons huishouden met twee 140 liter afvalbakken moet om niet duurder uit te zijn in plaats van 52 in 2009 nog maar 19 keer de bak buiten zetten. Dit gezin moet dus met de plastic zakken per jaar een volume 4,6 m3 per jaar realiseren om op het punt te komen waarop kosten bespaard worden. Dit volume staat gelijk met bijna 77 zakken van 60 liter, oftewel eveneens zo’n dikke 6 zakken per maand.

Dit alles onder het motto van de vervuiler betaalt. Dit moto is echter gebaseerd op het idee dat de vervuiler kan kiezen. Kiezen tussen scheiden en minder afval produceren of niet. Deze keuzen gaat niet op voor mensen met kleine kinderen die luiers gebruiken. Die hebben niet veel keus. Ook mensen, veelal ouderen, met incontinentieproblemen worden door dit volumefrequentie systeem onevenredig en onredelijk getroffen. De betrokken wethouders hadden hier geen antwoord op en leken door de SP vragen hierover in verlegenheid te raken.

De minst draagkrachtigen in Landgraaf, de zogenaamde minima, kregen tot en met 2008 vrijstelling van de afvalstoffenheffing. Vanaf 2009 zullen zij, indien deze regeling op deze manier doorgaat, vrijstelling van het vastrecht krijgen plus een bedrag tot € 96,- aan variabele lasten per jaar. In kliko’s geteld zijn dit nog 28 kliko’s van 140 liter in plaats van 52 keer.
Heb je een kliko van 240 liter, dan kun je als minima nog maar 20 keer zo’n ding leeg laten maken om niet duurder uit te zijn. In het meest ongunstigste geval zul je dan 7,6m3 plastic moeten weten te scheiden. Meer dan 10 zakken van 60 liter per maand. De kans is dus aannemelijk dat de minima in Landgraaf er op achteruit gaan.

Ben je een oudere met een minimum inkomen en ben je incontinent, dan kan 2009 wel eens een heel zwaar jaar worden.

Door dit systeem worden de kosten aan Rd4 429.000 euros minder. Ook de overige lasten worden € 30.000 minder. Het lijkt dus een goed systeem te zijn. Helaas stijgen de ambtelijke kosten van 609.000 naar een vorstelijke 775.000 euro. Een stijging van meer dan 27% waarvoor de wethouders geen heldere verklaring konden geven.

U bent hier