Nieuws uit 2008 › SP Landgraaf

Nieuws uit 2008

terugblik en vooruitkijken

28-12-2008'Terugblik en vooruitkijken door raadsfractie SP Landgraaf' is de titel van een advertentie van een halve pagina in Landgraaf Aktueel van woensdag 24 december. Zo aan het einde van het jaar is het de tijd van bezinning. Waar zijn we mee bezig geweest en wat wordt de insteek voor het volgend jaar? Klik door voor de volledige tekst.

› Lees verder

Uitbreiding Eijkenhagencollege met bovenbouw Rolduc

22-12-2008Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) heeft onlangs een Masterplan voor het voorgezet onderwijs het licht laten zien. Eén van de onderdelen van dit plan was de verplaatsing van de bovenbouw van Rolduc naar het Eijkhagencollege in Landgraaf. Zonder deze samenvoeging zou er geen levensvatbaar VWO onderwijs meer levensvatbaar zijn. Veel inwoners van Kerkrade verzetting zich tegen dit plan. Indien dit verzet zou slagen, is het Eijkhagencollege dan nog levensvatbaar? Reden om het college van B&W een vragen te stellen.

› Lees verder

Gratis openbaar vervoer (vervolg)


22-12-2008April of mei 2008 zou er een evaluatie van de proef met het gratis openbaar vervoer voor ouderen komen. Deze evaluatie is er in Landgraaf nog steeds niet geweest. Inmiddels hebben Rotterdam en Nijmegen wel een evaluatie gehad en besloten met gratis OV door te gaan. Laat Landgraaf en Parkstad Limburg hier kansen liggen? Wij stuurden het college hierover onderstaande brief.

› Lees verder

SP Provinciale Statten wil behoud rijksvoorzieningen Parkstad

20-12-2008De SP fractie in Provinciale Staten wil dat de provincie knokt voor behoud van de rijksdiensten in Limburg. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 19 december heeft de SP gepleit voor een brede visie op de toekomst van de rijksdiensten in Limburg en een aanvalsplan voor behoud en aantrekken van nieuwe werkgelegenheid naar het zuidoostelijk deel van Limburg.

› Lees verder

donatie aan de voedselbank door raadsleden.


19-12-2008De laatste raadsvergadering van 2008 was op donderdag 11 december. Na deze vergadering werd onder de raadsleden een collecte gehouden ten behoeve van de voedselbank. Vanmiddag kregen we onderstaand bericht van de griffie:

geachte raadsleden,

› Lees verder

Overig nieuws

U bent hier