h

volume / frequentie systeem

28 oktober 2008

Vergadering gemeenteraad 23-10-08.

raadhuis
De agenda telde welgeteld twee agendapunten voor bespreking. De overige vijf punten waren al “afgetoept” tijdens de commissievergaderingen. Het agendapunt over het inpassingplan Buitenring was alleen procedureel. De worst van deze avond ging over de tarieven afvalstoffenheffing (zie eerdere artikelen in dossier ‘volume_frequentie_systeem’ ). Als SP hadden we op dit punt een grote inbreng met drie moties.

Lees verder
3 oktober 2008

Het voorgestelde afvalstoffensysteem nader bezien.

container
In de commissievergadering van 30 september stonden de tarieven van het nieuwe afvalstoffenheffingsysteem op de agenda. Het is nu duidelijk, de cijfers zoals wij die berekend hebben (zie artikel van 26-09-08) kloppen. Met alleen een gratis zak voor plastic afval moet een gigantische volumereductie gerealiseerd worden wil je niet duurder uit zijn. De SP fractie heeft een voorbehoud gemaakt en overweegt in de raadsvergadering van 23 oktober met meerdere moties te komen.

Lees verder
26 september 2008

kosten ophaal afvalstoffen (vernieuwd)

container
In de commissievergadering van 30 september a.s. staat op de agenda de tarieven afvalstoffenheffing 2009. Het Limburgs Dagblad van vandaag heeft er een artikel over geschreven. In de commissievergadering van juli 2008 heeft de SP fractie al duidelijk vraagtekens gezet bij de kosten voor de burgers van het nieuwe volume/frequentiesysteem. Nu de tarieven aan de commissie (en later aan de gemeenteraad) worden voorgelegd lijken de consequenties duidelijk. Voor de SP fractie moeten er heel wat vraagtekens weggewerkt worden voordat we akkoord kunnen gaan met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Lees verder

U bent hier