h

kosten ophaal afvalstoffen (vernieuwd)

26 september 2008

kosten ophaal afvalstoffen (vernieuwd)

container
In de commissievergadering van 30 september a.s. staat op de agenda de tarieven afvalstoffenheffing 2009. Het Limburgs Dagblad van vandaag heeft er een artikel over geschreven. In de commissievergadering van juli 2008 heeft de SP fractie al duidelijk vraagtekens gezet bij de kosten voor de burgers van het nieuwe volume/frequentiesysteem. Nu de tarieven aan de commissie (en later aan de gemeenteraad) worden voorgelegd lijken de consequenties duidelijk. Voor de SP fractie moeten er heel wat vraagtekens weggewerkt worden voordat we akkoord kunnen gaan met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

We hebben hieronder een aantal varianten berekend op basis van het wekelijks aanbieden van afval zoals dat in 2008 nog mogelijk is. De bedragen zijn op jaarbasis en afhankelijk of het een 1 persoons huishouden (eerste twee berekeningen) of een meer persoonshuishouden (onderste drie berekeningen) is. Ook variëren de bedragen afhankelijk van de grootte van de afvalcontainers.
Voor mensen met een gemeenschappelijke afvalvoorzieningen gelden weer andere kosten en tarieven. Ook voor de minima in onze gemeente zal er bij het voorstel van het college een en ander veranderen. We zullen de wethouder over de effecten hiervan aan de tand voelen.
Hieronder wat berekeningen onzerzijds waarvan we hopen dat zij niet kloppen.


afval1
afval2
afval3
afval4
afval5

U bent hier