h

AWACS

9 januari 2012

Boompje planten, viering motie vermindering geluidsoverlast.

AWACS vliegtuig
Vrijdag 13 januari, nee we zijn niet bijgelovig, gaat de SP fractie van Provinciale Staten ’s morgens om 9.00uur een boom planten onder de aanvliegroute van de AWACS vliegtuigen. We willen hiermee vieren dat de motie Jansen (SP) / Neppérus (VVD) over een geluidsreductie met 35% per 1 januari 2012, is aangenomen. De Populier (Populus) is een inheemse boom die snel groeit. We gaan er van uit dat deze boom op deze plek zijn volwassenheid mag bereiken.
Wie wil komen, van harte welkom. Heringsbosch Schinveld.

Lees verder
12 oktober 2008

Regioconferentie

regioconferentie
Onder voorzitterschap van Peter van Zutphen werd deze bijeenkomst wederom in de Oranjerie in Roermond gehouden. Niet zoals gebruikelijk op de zaterdag, maar nu op de zondag.
Gemeenteraadsleden en fracties leggen verantwoording af aan hun leden. Voor onze afvaardiging in de Provinciale Staten hebben we afgesproken dat deze dit tijdens de regioconferenties doen. Voor de statenfactie was het de eerste keer met de kersvers fractievoorzitter Thijs Coppus

Lees verder
13 augustus 2008

Uitnodiging thema-avond AWACS te Geilenkirchen.

AWACS
Die Linke Kreis Aachen (m.m.v. SP-Heerlen en STOPAWACS) organiseert op 21.08.2008 in Geilenkirchen een thema-avond over de AWACS. Deze bijeenkomst zal naast de problematiek vliegtuigherrie ook over het thema Afghanistan en de actuele inzet van AWACS toestellen gaan. Zonder toestemming van de Bondsdag kunnen ze daar ingezet worden en dit is in Nederland ook het geval, onder de vlag van de NATO kunnen ze overal ingezet worden.

Lees verder
7 augustus 2008

Inwoners Onderbanken hebben recht op rust

AWACS SP
De regering moet het Nederlandse luchtruim zo snel mogelijk sluiten voor de zeer lawaaiige AWACS-radarvliegtuigen van de NAVO. Dat zegt SP-Kamerlid Jan de Wit in reactie op de officiële publicatie van een al eerder uitgelekt RIVM-rapport, waaruit blijkt dat de geluidsoverlast van de vliegtuigen in de Limburgse gemeente Onderbanken leidt tot slechte leesprestaties onder kinderen en gezondheidsproblemen onder volwassenen.

Lees verder
24 juni 2008

AWACS, het gaat maar door.

AWACS vliegftuig “De Tweede Kamer heeft unaniem een motie aangenomen, waarin de regering wordt opgedragen er alles aan te doen om de geluidsoverlast van de Awacs-basis Geilenkirchen met 35 procent terug te dringen. Dat moet de komende jaren gebeuren door het aantal vluchten te verminderen en door aanpassing van de vliegroutes. Brunssum en Onderbanken ondervinden veel hinder van de Awacs-vluchten.

Lees verder
18 juni 2008

Moties over Awacs verworpen in Tweede kamer

AWACS
De Tweede Kamer heeft drie moties over de Awacs-basis in het Duitse Geilenkirchen verworpen. Een motie van de Partij voor de Vrijheid om vanaf 1 januari geen vluchten meer toe te staan boven Nederlands grondgebied vanwege de geluidsoverlast in Onderbanken en Brunssum, werd alleen gesteund door de SP , GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Lees verder
4 juni 2008

Zoveelste studie naar overlast Awacs-vliegtuigen

AWACS vliegtuig
L1 bracht vandaag als nieuws: “De NAVO voert de komende acht maanden een nieuwe studie uit naar de overlast van Awacs-vliegtuigen voor bewoners in de gemeente Onderbanken. Dat hebben de ambassadeurs van de 26 NAVO-landen afgesproken.
NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer zal er persoonlijk op toezien dat het onderzoek niet gaat uitlopen, zo beloofde hij in een gesprek aan minister Jacqueline Cramer van Milieu. Ook wordt er onderzocht of er meer vlieg-simulatoren kunnen worden ingezet waardoor er minder wordt gevlogen boven Onderbanken. Volgens minister Cramer staat het onderwerp nu hoog op de Europese agenda.”
Vraag is hoeveel studies nodig zijn voordat er gekozen wordt voor de gezondheid van de inwoners van deze regio en Onderbanken in het bijzonder.

Lees verder
30 april 2008

SP Provinciale Staten tegen bomenkap Schinveld

actie AWACS Minister Cramer is voornemens om nog eens 20 hectare bos nabij Schinveld te kappen. In ruil voor deze bomenkap moet het aantal Awacs vluchten vanaf de nabij gelegen vliegbasis Geilenkirchen worden teruggebracht.
De SP is verbaast over het voorstel van de minister. “Het is schokkend en bedroevend hoe deze Minister opereert in het Dossier Awacs.” Aldus SP Statenlid Elke de Vries.

Lees verder
24 april 2008

De Wit: Luchtruim sluiten voor lawaaibakken NAVO

Jan de Wit
Het luchtruim boven Nederland moet dicht voor de zeer luidruchtige AWACS vliegtuigen van de NAVO. Dit stelt SP-Kamerlid Jan de Wit nu uit een brief van het kabinet blijkt dat de NAVO nog steeds weigert de oude motoren te vervangen. Een Kamermeerderheid heeft eerder bepaald dat dan het luchtruim voor de lawaaibakken moet worden gesloten. De Wit: “Nu moet Nederland laten zien dat het geen loos dreigement was.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier