h

Carré

6 oktober 2009

onteigening voor nieuwbouw Carré

Gemeente en eigenaar van het pand van de drogist aan de markt in Schaesberg zijn het niet eens kunnen worden over de prijs. Morgenavond vraagt het college aan de commissie grondzaken een advies om te onteigenen. Het besluit tot onteigening kan dan in de raadsvergadering van 22 oktober vallen. Het is te hopen dat er vaart in de procedure gezet kan worden. De wijk Schaesberg wacht al veel te lang op een nieuw Multifunctioneel Centrum. Het verslag van de grootse enquete die de SP onder de bevolking van Schaesberg hielt, is nu precies twee jaar geleden.
Het verslag is in de rechterkolom van deze site nog steeds te lezen.

Lees verder
13 juli 2009

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Nieuw Carré"


Na jaren van voorbereiding en ups en downs is het eindelijk zover. Een belangrijke stap in de realisering van een nieuw Carré is gezet. Tot 19 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Door middel van de bestemmingsplanherziening wordt het mogelijk gemaakt dat een multifunctioneel centrum gerealiseerd kan worden aan de markt te Schaesberg.
De rol van de SP in deze heeft de doorslag gegeven, het is onmiskenbaar dat zonder onze acties dit er nooit gekomen was.

Lees verder
25 maart 2008

RaadsInformatieAvond over nieuw Carré; uitslag enquête SP wordt op hoofdlijnen gevolgd.

Schets nieuw Carré aan de Markt Schaesberg

De leden van de gemeenteraad werden vanavond geïnformeerd over de stand van zaken rond een nieuw Kennis- en Informatie en Adviescentrum (lees bibliotheek nieuwe stijl), het nieuw te bouwen Carré en de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het zwembad In de Bende. Gezien de betrokkenheid van de Landgraafse SP in het verleden over Carré, waren onze verwachtingen hierover bijzonder gespannen.

Lees verder
28 juni 2007

SP Landgraaf start onderzoek naar Carré


De SP Landgraaf houdt een grootschalige enquête onder de inwoners van de wijk Schaesberg over de wenselijkheid van een nieuw sociaal-cultureel centrum.

Lees verder
1 juni 2007

Carré Ja of Nee (7)

“Vol met onjuistheden en daarom misleidend”, zo vat wethouder Harry Leunessen de begeleidende brief bij de enquête over een nieuw Carré samen.
De wethouder vind de enquête op zich niet verkeerd. Hier zijn we mee ingenomen. We zijn hard aan de slag om alles te verwerken en zullen de uitslag aan het college en de gemeenteraad aanbieden. Wij verwachten dat de uitkomsten van de enquête een flinke beleidsondersteuning zullen zijn. Een dergelijk onderzoek door een bureau zou de gemeente handen met geld gekost hebben. Wij bieden het gratis aan met dank aan vele vrijwilligers.

Lees verder
30 mei 2007

Carré, Ja of Nee

Op 23 mei hebben wij met een groot aantal mensen de enquêteformulieren van carré in de hele wijk Schaesberg bezorgd. Dit was echter niet in één avond gelukt, zodoende hebben wij een dag later de resterende formulieren verspreid.

Lees verder
24 mei 2007

Carré Ja of Nee

Caré doel en verwerking van enquéte
Maandag 21 mei 2007 werden er weer enquêtes opgehaald. Deze keer waren de wijken Achter de Haessen en het Klinkerkwartier aan de beurt. ’s Avonds tussen 18.00 uur en 21.00 uur was weer een horde van actieve SP’ers te aanschouwen. Het aantal van 10 ophalers leidde ertoe dat deze avond tot nu toe het meest productief was. Veel mensen hadden het formulier al bij de deur klaar liggen. Een aantal van 219 enquêteformulieren was het resultaat van weer een gezellige avond de wijk in.

Lees verder
21 mei 2007

Carré doel en verwerking van enquête

Hoe gaat het verder nadat de enquêtevragen zijn opgehaald? Het is praktisch onmogelijk om een enquête op deze schaal handmatig te verwerken. De computer brengt hier uitkomst. We hebben speciaal voor dit doel een programma geschreven.

Lees verder
19 mei 2007

Carré JA of NEE

Vrijdag 18 mei stonden we op de weekmarkt van Schaesberg. Hier kon men het formulier afgeven. 's Avonds was het weer ophalen van de enquêteformulieren, nu in Dormigerveld en een stukje Leenhof.

Lees verder
18 mei 2007

Carré Ja of Nee

De internetsite van het Limburgs Dagblad heeft een kort stukje geplaatst over deze actie. Het artikel én de reacties hierop zijn te lezen onder:
http://www.ld.nl/nieuws/limburg/heerlen/article1885377.ece

Lees verder

Pagina's

U bent hier