h

Nieuws uit 2008

8 juli 2008

Thijs Coppus uit Horst nieuwe voorzitter SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg

Thijs Coppus De fractie van de SP in Provinciale Staten heeft Thijs Coppus uit Horst tot haar nieuwe fractievoorzitter gekozen. Coppus is de opvolger van Edwin Bus, die te kennen heeft gegeven een stapje terug te willen doen. Thijs Coppus neemt op 15 september het fractievoorzitterschap over van Edwin Bus, die aan zal blijven als Statenlid en de functie van fractiesecretaris zal gaan bekleden. Daan Prevoo blijft vice-voorzitter van de SP Statenfractie.

Lees verder
5 juli 2008

SP-caravan on tour

caravan on tour Vandaag stond de SP weer met haar caravan op het Raadhuisplein. Deze maand werd bekend dat Jan Marijnissen vanwege gezondheidsredenen zijn functie als Tweede-Kamerlid neerlegde. Natuurlijk was het terugtreden een van de onderwerpen van gesprek van vanmiddag. Veel mensen gaven aan het jammer te vinden dat Marijnissen is teruggetreden, omdat hij zei waar het op stond en de taal van de gewone man sprak. Tegelijkertijd gaven ze wel aan zijn besluit te begrijpen omdat de gezondheid heel belangrijk is. Ook opvolger Agnes Kant kon op veel goedkeuring en vertrouwen rekenen.

Lees verder
4 juli 2008

Een draak van een vergadering

raadhuis
De gemeenteraadvergadering van 3 juli is er één om snel te vergeten als dat zou kunnen. Vanwege vakantie werd de burgemeester als voorzitter waargenomen door Wiel van Oosteroom. Wiel had een nieuwe vergaderorde bedacht maar vergeten om dit eerst met de raad te bespreken.

Lees verder
2 juli 2008

Vragen aan het college over de verkoop aandelen Essent - Antwoord

enegrie
Op 27 juni hebben we het college vragen gesteld over de verkoop van de gemeentelijke aandelen in Essent (zie dossier Essent). Dit naar aanleiding van persberichten dat al zou zijn besloten tot de verkoop van deze aandelen. Uit het antwoord van het college blijkt dat de berichtgeving in de media niet juist was. Ook wordt uit de beantwoording duidelijk dat de gemeenteraad niet buitenspel gezet wordt. Reden voor onze fractie om het gevraagde interpellatiedebat niet te laten doorgaan.

Lees verder
28 juni 2008

Verkeersveiligheid centrum Schaesberg

gevaar
Op 27 april schreven we: "De werkzaamheden in centrum Schaesberg zijn begonnen. Gevolg: de kwaliteit van het wegdek is erbarmelijk, niet geschikt voor een stadsfiets. Stenen, kuilen en een boel zand in de goten. Op de versmalde rijweg maken het fietsen in het Schaesbergse centrum tot een heus Bike-and-Ride park met auto’s en vrachtauto’s op hetzelfde parcours. Een gevaarlijke situatie waarbij iedere verkeersdeelnemer uiterst waakzaam moet zijn. Daarbij komt nog dat de straatverlichting voor een belangrijk deel niet brandt. Onverantwoord!"

Lees verder

Pagina's

U bent hier