h

Nieuws uit 2008

28 juli 2008

reactie op column in het Limburgs Dagblad

ld

In het Limburgs Dagblad van zaterdag j.l. werd in een Column van journaliste Judith Houben onze fractievoorzitter Jeanny Berg als een karikatuur neergezet. Dit vanwege een brief die niet meer te vinden is terwijl alle betrokkenen weten wat de inhoud van de gemaakte afspraken in 2005 over sociale woningbouw in het project de Bousberg in 2005 was. Onderstaand de naar de krant gestuurde reactie op deze column.

Lees verder
28 juli 2008

Vragen aan B&W over rampenplan en spoorveiligheid

spoor Landgraaf Het bijna-ongeval op zondagavond 20 juli waarbij twee treinen dreigden te botsen, werd op het laatste moment voorkomen. Twee jaar eerder was er op het Landgraafse spoortraject een ontsporing. Ondertussen is vervoerder Veolia onder verscherpt toezicht gesteld. Dit vanwege een groot aantal incidenten waarbij machinisten door rood licht hadden gereden. Reden voor de SP fractie hierover vragen aan het college te stellen over de verkeersveiligheid en in hoeverre het rampenplan van de gemeente voorbereid is op een (spoorweg)ongeval.

Lees verder
26 juli 2008

Wachten op executie, het teken van de beul.

teken van de beul
Was er eerder nog hoop bij de omwonenden van het Moltbos nadat de rechter eerder stelde “dat het belang van de natuur nu eens boven dat van de economie moest gaan”. Deze hoop werd bij de uitspraak de grond ingeslagen. De bomen mogen gekapt worden voor de aanleg van een ontsluitingsweg naar het voormalige RKONS terrein.

Lees verder
25 juli 2008

Platanen, vervolg van brief aan college op 19 april jl.

Plataan
Naar aanleiding van de RaadsInformatieAvond en een artikel in het Limburgs Dagblad vroeg de SP fractie zich af of het wel een goed idee is om langs de zogenaamde ruggengraat platanen te planten. Naast een voordelen van deze boomsoort kleven er ook een aan serieuze nadelen aan deze boom.

Lees verder
22 juli 2008

Landgraaf een minder groene gemeente

moltbosje
Vandaag kopte www.L1.nl "Ook bomen weg in Landgraafse Moltbos" nadat donderdag j.l. dezelfde site een kop had met "Kort geding bomenkap Bousberg verworpen"

Lees verder
14 juli 2008

Van ‘rotte plekken’ via ‘kansenkaart’ naar daden.

Loterberg 2008
Het initiatief van de SP fractie krijgt steeds meer invulling! Op 30 augustus 2006 heeft de SP aan het college van B & W een rapport aangeboden dat al snel de ‘rotte plekken nota’ is gaan heten. Hierin werden een groot aantal plekken in Landgraaf beschreven die in grote mate bijdragen aan de verloedering van de woonomgeving. Op basis van de SP nota heeft het college korte tijd later een nog grotere inventarisatie gemaakt en het de ‘kansenkaart genoemd’. Een groot aantal van deze plekken zijn al aangepakt. Nu is het de beurt aan de duplexwoningen aan de Lotersberg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier