h

Zwembad In de Bende

13 juni 2012

Landgraaf wacht op antwoord van college over zwembad.

In de Bende Logo
In Landgraaf bestaat al lange tijd onzekerheid wat er met zwembad In de Bende gaat gebeuren. Ook nadat allang duidelijk is dat er geen Waterworld gaat komen blijft de onzekerheid voor het zwembad bestaan. Ondanks een motie en toezeggingen van het college blijft het college afgesproken termijnen overschrijden. Dit terwijl het zwembad steeds meer sporen van slijtage en achterstallig onderhoud laat zien. Wij willen graag dat het college op dit dossier voortvarender te werk gaat en goed communiceert met de vele verenigingen die van het zwembad gebruik maken.
Vandaar dat we aan het college een aantal vragen hebben gesteld,

Lees verder
25 oktober 2009

Wat een bende, In de Bende

Het verhaal van zwembad In de Bende begint steeds meer op Griekse tragedie te lijken. Het wordt steeds moeilijker de goeden en de kwaden te scheiden. Steeds opnieuw komt er nieuwe informatie boven water. Heton en Hydra in een moddergevecht. Raadsleden worden bestookt met mail over standpunten, vermeende feiten, en een heuse rechtzaak. Informatie over feiten en emoties. De wethouder die door CDA, PL en GBBL stevig bevraagd wordt. De wethouder die een valstrik gezet voelt door de fractie Silvertand.

Lees verder
15 september 2009

toegangskaarten zwembad In de Bende

Het dossier van zwembad In de Bende is complex. Voortbestaan of (ver)nieuwbouw hangt nauw samen met de ontwikkelingen en al dan niet doorgaan van het project Waterworld. In dit kader heeft wethouder Leunessen op wens van de gemeenteraad tijd 'gekocht'. Dit kopen van tijd bestaat uit het voor beperkte termijn aanbesteden van de exploitatie van zwembad In de Bende. Hierop zijn een drietal biedingen gekomen waarbij die van de firma Heton veruit de meest onvoordelige was.

Lees verder
11 februari 2009

Zwembad in de Bende

Als punt 5 op de agenda van de raadsvergadering van 5 februari j.l. stond het voorstel een gecombineerde aanbesteding te houden voor het renoveren/ aanpassen en exploiteren van zwembad In de Bende voor een perioden van 20 jaar met de mogelijkheid tot het aanbieden van een alternatief Rouenhof. Hoeveel anders kan het lopen.

Lees verder
1 juni 2008

Keuzes zwembad In de Bende.

zwembad
Zaterdag 31 mei kopte het Limburgs Dagblad “VVD wil nieuw zwembad in Landgraaf”. De VVD Landgraaf vindt het ‘zinloos’ om zwembad In de Bende te renoveren. Als het aan de liberalen ligt, krijgt Landgraaf een splinternieuw bad. „Anders blijf je zitten met de erfenis van oude leidingen en buizen”, voorspelt fractievoorzitter Rien Geutjes. Hij zegt dat nieuwbouw niet veel duurder is. Wat hem betreft, kan de sporthal naast In de Bende eventueel weg. „Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat Landgraaf te veel sporthallen heeft.” Zwembad In de Bende, dertig jaar oud, vertoont steeds meer mankementen. De SP fractie wil eerst een gedegen afweging voordat er een keuze wordt gemaakt.

Lees verder

U bent hier