h

Nieuws uit 2010

17 november 2010

bezuinigen op de toekomst van schoolkinderen is ongewenst.

De meerderheid van de gemeenteraad van Landgraaf heeft besloten de subsidie op onderwijsbegeleiding te stoppen met ingang van volgend schooljaar. Deze bezuiniging betekent een ernstige verschraling van de activiteiten die scholen die scholen kunnen ontwikkelen. Ook is duidelijk dat deze bezuiniging leidt tot een toename van voortijdig schoolverlaters en zogenaamde zorgleerlingen.

Lees verder
16 november 2010

De 180 graden draai van de PvdA

tekening KIA

Zowel een Amendement als een motie over het Kennis en Informatiecentrum (KIA) haalden het niet tijdens de begrotingsbesprekingen 2011. De gehele oppositie bestaande uit GroenLinks, het CDA, de fracties Teheux en Huth, TON én SP vinden dat dit niet het onderwerp is om door te schuiven naar de verre toekomst.

Lees verder
15 november 2010

Het papegaaienleger van het college

foto van Cristiano Oliveira

Tijdens de behandeling van de begroting verleden week woensdag zijn er 14 moties en amendementen in stemming gebracht. Ze waren allemaal afkomstig van de oppositiepartijen. De GBBL, PvdA en VVD hadden geen enkel voorstel voor verbetering van de begroting. Wel had de heer Smeets van de PvdA kritiek op een groot aantal zaken uit de begrotingskrant terwijl die ruim 250 pagina’s minder dan de echte begroting had. Hij verbond er geen enkele consequentie aan.

Lees verder
11 november 2010

Begroting 2011: “College kiest voor asfalt, niet voor mensen”

De SP heeft de begroting van dit college afgewezen. Tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november werden de keuzes van de nieuwe coalitie van GBBL, PVDA en VVD pijnlijk duidelijk. SP-fractievoorzitter Ben Rewinkel: “Dit college verkiest het aanleggen van wegen boven het welzijn van de inwoners van Landgraaf.” De aanleg van de buitenring in de huidige vorm is belangrijker dan investeren in zwembad In de Bende. Ook de Randweg Abdissenbosch verkiest dit college boven een fatsoenlijke bibliotheek, goede huisvesting voor de vrijwilligerscentrale, seniorweb en het servicegilde. Daarnaast wordt er ook heel veel bezuingd op onder andere de bijzondere bijstand, bureau Halt, de GGD, onderwijsbegeleiding, speeltuinen en nog veel meer. Dat er bezuinigd moet worden is voor de SP duidelijk, maar wat de SP betreft maakt het college hierbij de foute keuzes.

Lees verder
9 november 2010

Prijs voor schoonmakers

De staking van schoonmakers begin dit jaar is de beste vakbondsactie ter wereld van de laatste jaren. Dat heeft de wereldwijde vakbondskoepel UNI Global Union bekendgemaakt. De staking werd georganiseerd door de Heerlense vakbondsleider Ron Meyer (tevens SP fractievoorzitter in Heerlen), en duurde negen weken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier