h

Uitzendingen raadsvergaderingen gaan door.

18 december 2010

Uitzendingen raadsvergaderingen gaan door.


Tijdens de begrotings- vergadering van 10 november jl. besloten de raadsleden van GBBL, PvdA en VVD (een meerderheid) om het voorstel van het college van B&W te volgen om de uitzendingen van de gemeenteraad te schrappen. De SP diende een motie in die mede ingediend en gesteund werd door GroenLinks, CDA en TROTS, fractie Teheux en fractie Huth. Het mocht niet baten, een meerderheid was tegen. Sindsdien zijn er tussen raadsleden, college over en weer heel wat mails gewisseld.

Ook is er overleg met Omroep Landgraaf geweest en zijn er diverse gesprekken hierover op verschillende plekken in het raadhuis gevoerd. Al met al een forse druk om de uitzendingen van de raadsvergaderingen voor Landgraaf te behouden. Resultaat van al deze activiteiten was dat er voor de raadvergadering van 16 december een motie zou worden ingediend om de uitzendingen te blijven behouden. Deze motie (geschreven door Ton Ancion) zou namens alle partijen, nu ook de coalitie, ingediend worden.

Toch is deze motie niet in stemming gebracht. Burgemeester Vlecken heeft zich heel duidelijk in de juridische kant van het verhaal verdiept en heeft ook bij andere gemeenten informatie ingewonnen. Hij heeft nu een constructie voorgesteld waar Omroep Landgraaf voorlopig mee verder kan. In de raadsvergadering van maart 2011 zal hij dan met een voorstel komen om een en ander definitief te maken.

Moraal van dit verhaal. Als bezuinigingen, hoe noodzakelijk dan ook, tegen een goede moraal zijn zullen zij teruggedraaid worden. Gezien de bezuinigingen die volgend jaar gaan komen, ook in Landgraaf, een prima opmaat.

U bent hier