h

Een Kerstgedachte, werken van barmachtigheid.

24 december 2010

Een Kerstgedachte, werken van barmachtigheid.


Het kerstverhaal krijgt een belangrijke wending als Jozef en de hoogzwangere Maria een plek in de herberg geweigerd krijgen. Zij moeten zoals de zwervers uitwijken naar een kosteloos onderdak.

De katholieke kerk kent van oudsher zeven werken van barmachtigheid. Ze zijn bijna volledig gebaseerd op het evangelie van Matheus. Voor veel mensen zijn deze ‘werken’ ondertussen ouderwets of onbekend. Jammer, want hierin zit namelijk de essentie van onze beschaving. Een beschaving met waarden en normen die steeds meer in de verdrukking komen.

De zeven werken van barmachtigheid zijn:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken bezoeken
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

De hongerigen , dorstigen en naakten worden tegenwoordig verwezen naar voedsel- en kledingbanken. Dit terwijl de voedselbank bijvoorbeeld een grote wachtlijst kent We verwijzen naar organisaties om zo onze verantwoordelijkheid af te kopen. 23 van de 25 raadsleden in Landgraaf gaan akkoord met forse verslechteringen op het armoedebeleid. De wachtlijst voor de voedselbank zal toenemen. Aan de lezer van deze tekst hoe barmachtig de Landgraafse gemeenteraad is.

In Nederland is ondertussen iedere vreemdeling verdacht. Met name in Zuid-Limburg hebben we met de opkomst van de mijnen geleerd hoe we integratie vorm moeten geven. Waarom dan al die angst voor buitenlanders? De Marokkaanse buurman van mijn moeder (84 jaar) veegt bij haar de sneeuw van de stoep.

De zieken en gevangenen bezoeken. Dit is troost bieden aan hen die dit nodig hebben. Eigen schuld of niet, dat maakt even niets uit. Er zijn voor een ander, een kort of langer moment, dat is waar het om gaat. Niet uitbesteden aan een vrijwilligerscentrale of mantelzorgorganisatie. Zelf een stap zetten, daar gaat het om. Met een acceptgiro koop je je geweten niet vrij.

De doden begraven. De doden krijgen meestal de begrafenis die een spiegel is van hun verleden. Laten we daarom het heden van de aanstaande doden (wij allemaal) inbedden in een sociale omgeving die voor elkaar zorgt. Een omgeving die ons de vrijheid geeft die we wensen en die aanwezig is als we hem nodig hebben.

Met deze overwegingen wens ik u allen een gelukkig Kerstfeest en een start in het nieuwe jaar met veel goede voornemens.

dank aan schijndel
Ben Rewinkel, voorzitter SP afdeling Landgraaf

U bent hier