h

“Een halve waarheid is erger dan een hele leugen”, een opinie

28 december 2010

“Een halve waarheid is erger dan een hele leugen”, een opinie


Als je de huis-aan-huis bladen de laatste weken openslaat dan vallen de pagina grote advertenties van GBBL en PvdA op waarin zij hun best doen uit te leggen waar zij mee bezig zijn. Zoals het in advertenties gebruikelijk is wordt hun verhaal bijzonder eenzijdig ingekleurd. “Een halve waarheid is erger dan een hele leugen” luidt het gezegde. Onderstaand onze SP visie op de andere helft van het verhaal.

Zowel KIA als de Randweg zijn voor het GBBL belangrijk. Het KIA (bibliotheek, seniorenweb, vrijwilligerscentrale en servicegilde) kan vrijwel direct gerealiseerd worden. De randweg is van een groot aantal factoren afhankelijk maar laat in ieder geval nog jaren op zich wachten. Het GBBL kiest desondanks voor deze onzekere asfaltvisie en investeert niet in maatschappelijk belangrijke voorzieningen. Natuurlijk blijven bibliotheek, seniorweb, vrijwilligerscentrale en servicegilde bestaan. Maar vraag niet naar de kwaliteit van hun huisvesting.

De GBBL is al jaren voorstander van een randweg Abdissenbosch. Of die weg er ooit komt staat is na al die jaren nog steeds niet vast. Wethouder Janssen heeft visioen waarin deze weg steeds dichterbij komt, maar met tastbare feiten komt hij vooralsnog niet. Zo goed als zeker is dat deze randweg er niet voor de Buitenring zal komen. De Buitenring, als hij er komt, is er op zijn vroegst in 2015. Toch wil het GBBL nu al miljoenen op de plank leggen voor de financiering.

Een week na de GBBL vond de PvdA dat zij via een pagina grote advertentie hun deelname aan het college moesten verdedigen. De advertentie van de PvdA begint met zeer forse kritiek op de begrotingskrant die alle burgers kregen. Een krant waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Medeverantwoordelijk door deelname aan het college in de persoon van wethouder Harry Leunessen.

Bij het goede nieuws meldt de PvdA dat het armoedebeleid op hoog niveau blijft. Niets is minder waar. Al het goede beleid dat tijdens de vorige coalitieperiode werd ingevoerd op initiatief van de SP en wethouder Kamps (PvdA) wordt nu volledig gekortwiekt. Vooral de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag moeten het ontgelden. Met het vertrek uit Landgraaf van wethouder Kamps, en de SP uit de coalitie, is het ook het sociale gezicht van de PvdA vertrokken.

Er zou niet bezuinigd worden op de subsidies voor de verenigingen. Dit is waar voor sommige verenigingen, voor andere niet. Een halve waarheid dus. Bovendien steekt de PvdA zich met Carré, het centrumplan Schaesberg, het gezondheidscentrum, de HEMA en het welzijnswerk veren in de kont die ook van anderen zijn.

De PvdA zegt te gaan investeren in het binnenklimaat van onderwijsgebouwen. Eindelijk zeggen wij. Onder verantwoordelijkheid van de PvdA wethouder is het binnenklimaat in de scholen al vele jaren ver beneden de norm.

Ook maakt de PvdA zich zorgen over de volksgezondheid in de regio. Het is de PvdA die samen met GBBL en VVD die voor alle bezuinigingen in de (preventieve) gezondheidszorg was. Ook stemde de PvdA in met bezuinigingen op onderwijsprojecten en preventieve criminaliteitsbestrijding.

In de advertentie schrijft de PvdA fractie dat zij voor een eerlijke verdeling van kennis, macht, inkomen én gezondheid is. Heel mooi dat zij dat vinden. Uit het beleid van het college met hun wethouder blijkt hier nauwelijks iets van. En de raadsfractie ? Die stemde in met alle verslechteringen op gebied van onderwijs, kennis, gezondheid en inkomen.

Niet alles wat gedrukt is, is waar. U begrijpt, een halve waarheid blijft erger dan een hele leugen.

U bent hier