h

Nieuws uit 2010

8 november 2010

schade aan woningen Maastrichterlaan


In het Limburgs Dagblad van 6 november stond een artikel over de schade die tientallen mensen in de Maastrichterlaan hebben gehad als gevolg van de werkzaamheden aan de weg en riolering. Wethouder Freed Janssen reageerde in onze ogen nogal laconiek door de bewijslast bij de bewoners te leggen terwijl de gemeente het niet nodig heeft gevonden een zogenaamde nul-meting te doen.
De SP zou de SP niet zijn als we hier geen nader onderzoek zouden doen.

Lees verder
7 november 2010

actie: wij willen werk, geen armoede

De plannen van het nieuwe kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB-uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten direct van tafel. De SP is hiervoor een landelijke actie gestart. Op initiatief van de afdeling Sittard-Geleen zijn we gisteren met een groot aantal mensen een uurtje eerder naar de regioconferentie gereisd. We hebben dat uur besteed om op de Roermondse markt mensen te vragen de petitie te tekenen. Dit uurtje was welbesteed. Tientallen mensen tekenden de petitie

Lees verder
6 november 2010

SP stelt kandidatenlijst voor Provinciale Staten vast


De Limburgse leden van de SP hebben vandaag tijdens een druk bezochte regioconferentie het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen in maart 2011 vastgesteld. Thijs Coppus werd gekozen als lijsttrekker. Marleen van Rijnsbergen uit Sittard en Ben Rewinkel uit Landgraaf staan op de tweede en derde plaats.

Lees verder
4 november 2010

Landgraafse vragen over sloopbeleid Parkstad Limburg in Tweede Kamer

Het opinieartikel dat regiovertegenwoordiger Irma Koopman en fractievoorzitter Ben Rewinkel schreven over de doorgeschoten sloopplannen in Parkstad Limburg is vandaag als ingezonden brief gepubliceerd in het Limburgs Dagblad. Het volledige artikel staat op deze website met als titel “Bevolkingsafname als glijmiddel om sloop er door te drukken, een opinie.” . Dit artikel is gezien door de SP fractie in de Tweede Kamer. Zij hebben een aantal van onze punten overgenomen in hun vragen aan de regering. Zodra de antwoorden er zijn kunt u deze hier lezen.
De vragen van de SP fractie in de Tweede Kamer over de “krimp’ zijn:

Lees verder
3 november 2010

Politiek is keuzes maken, coalitie kiest voor asfalt en niet voor mensen.

Gisteren was de gecombineerde commissievergadering als voorbereiding op de behandeling van de begroting in de gemeenteraad op 10 november a.s. Het speelkwartier voor de coalitie van GBBL, PvdA en VVD is voorbij.

Lees verder
31 oktober 2010

Bevolkingsafname als glijmiddel om sloop er door te drukken, een opinie.

opinie
De feiten liggen er. In Zuid-Limburg is sprake van een bevolkingsafname. Veel jongeren vertrekken om elders te gaan studeren en komen niet terug. Anderzijds is er duidelijk een vergrijzing. De bevolkingspiramide groeit scheef. Toch mag men afname van bevolking niet één-op-één vertalen naar het slopen van woningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier