h

Nieuws uit 2010

3 oktober 2010

afscheid Burgemeester Janssen

foto Wim Smeets
Tijdens de buitengewone raadsvergadering van verleden week donderdag werd officieel afscheid genomen van burgemeester Bert Janssen. Van de gemeente Landgraaf kreeg hij de ere-penning. Van de SP fractie kreeg hij uit Handen van fractievoorzitter Ben Rewinkel een geheim cadeau. Het geheim was in dit geval het boek “het geheim van Oss” geschreven door Kees Slager.

Lees verder
27 september 2010

gehoorschade in gymzalen

brief schrijvenVandaag verscheen er op de NOS internetsite een artikel over de gehoorschade die gymnastiekleraren op kunnen lopen in gymzalen met een slechte akoestiek. Het artikel is terug te lezen op http://nos.nl/artikel/187549-gymzalen-veroorzaken-gehoorschade.html. Uiteraard willen we weten of dit probleem ook in Landgraaf speelt. We hebben daarom een brief met een aantal vragen richting college van B&W gestuurd.

Lees verder
24 september 2010

De Buitenring in commissievergadering Provinciale Staten

inspreker Gerard IJkema Vanmiddag hebben we mogen ‘genieten’ van een commissievergadering in Provinciale Staten over De Buitenring. De vergadering begon om 14.00ur. Toen we om 18.50 vertrokken was alleen dit agendapunt behandeld. Er tekent zich een meerderheid af van CDA VVD en PvdA (op één lid na) die voor de huidige plannen van De Buitenring zijn.
Veel zinnige dingen gehoord maar ook een hoop onzin. Ik heb niet alles kunnen noteren maar een paar zijn het vermelden waard.

Lees verder
23 september 2010

extra vergoeding raadsleden voor deelname aan commissies

foto raadhuisOp de agenda voor de raadsvergadering vanavond stonden een aantal voorstellen om het Reglement van Orde van de gemeenteraad én de Verordening Raadscommissies te verbeteren. Eén van die voorstellen was om raadsleden die deelnemen aan bepaalde arbeidsintensieve commissies een extra vergoeding te geven van 5% van het jaarsalaris. Als SP hadden we een voorstel voorbereid om dit niet te doen.
Als SP stonden we alleen met deze visie. We werden weggezet als respectloos naar andere raadsleden. Ook zouden we andere raadsleden wegzetten als zakkenvullers.
Fractievoorzitter Ben Rewinkel hierover: “Dit soort commissies komt niet vaak voor en als SP fractie zijn we van mening dat het deelnemen aan dergelijke commissie behoort tot het normale raadswerk. Dit hoeft wat ons betreft dan niet nog eens extra beloond te worden”.
Helaas steunde geen enkel ander raadslid ons voorstel. Omdat het ons menens is dat we geen extra vergoeding willen boven op het salaris als raadseden én bovenop de vaste onkostenvergoeding, hebben we aangegeven dat we als SP de extra inkomsten zullen terugstorten naar de gemeente.

Lees verder
21 september 2010

afscheid burgemeester Janssen

Op 30 september is er een buitengewone raadsvergadering met aansluitend een receptie ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Bert Janssen. Na bijna 18 jaar neemt hij afscheid. Het komt nog maar weinig voor dat een burgemeester zo lang in één gemeente blijft. Hij is Landgraaf tot aan zijn pensionering op 65 jarige leeftijd trouw gebleven.

Lees verder
18 september 2010

actie Buitenring

Pagina's

U bent hier