h

Armoedebeleid minder, raadsleden meer.

21 december 2010

Armoedebeleid minder, raadsleden meer.

Op 23 september heeft de gehele raad, uiteraard met uitzondering van de SP, besloten dat deelname aan arbeidsintensieve commissies beloond gaat worden met 5% van de jaarlijkse raadsvergoeding. Dit is per commissie deelname ca. € 670,- per deelnemend raadslid. Als SP fractie waren wij tegen omdat wij vinden dat deelname aan vertrouwens- of onderzoekscommissies tot het normale raadswerk behoort. Dit temeer daar de raadsleden in Landgraaf al de maximale raadswedde en de maximale onkostenvergoeding krijgen. Maar het kan erger.

Op initiatief van het CDA wordt de ingangsdatum van dit besluit vervoegd naar 1 april 2010. Nee dit is géén grap. Hierdoor krijgen de raadsleden die lid zijn geweest van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester nu ook een extra uitkering.

De SP heeft twee raadsleden. Marc van Caldenberg, hij is lid van een onderzoekscommissie en Ben Rewinkel, hij was lid van de vertrouwenscommissie. Wij vinden dit (extra) werk tot het reguliere werk van een raadslid behoort en hebben dus aangegeven dat wij niet akkoord gaan met deze regeling.

Om te laten zien dat dit geen politieke retoriek is hebben we aangekondigd dat wij het geld dat wij hiervoor extra zullen ontvangen, zullen terugstorten naar de kas van de gemeente Landgraaf. We hebben de griffier gevraagd hiervoor zorg te dragen.

Tijdens de raadsvergadering van 23 september kregen wij het verwijt dat wij alle andere raadsleden zouden afschilderen als zakkenvullers. Het zijn niet onze woorden, u mag er het uwe van denken.

U bent hier