h

Nieuws uit 2010

16 september 2010

Zaterdag actie tegen De Buitenring


De Buitenring is en blijft voorlopig nog een belangrijk politiek punt. Als SP vinden we een 2 baans weg voldoende. Een weg zonder zware ingrijpende in het landschap. Een weg die wel verbind maar niet verwijderd. Onze actie in winkelcentrum Op de Kamp liet zien dat het aantal tegenstanders van een 4 baans buitenring groeit.
De SP wil de bestaande wegen zo veel mogelijk opknappen in plaats van natuurgebieden an te tasten.

Lees verder
12 september 2010

Actie Buitenring


De Buitenring is en blijft voorlopig nog een belangrijk politiek punt. Als SP vinden we een 2 baans weg voldoende. Bij dossier Buitenring staat onze analyse waarom dat zo is. Een weg zonder zware ingrepen in het landschap maar met oplossen van knelpunten. Een weg die wel verbind maar niet verwijderd. Onze recente actie in winkelcentrum Op de Kamp liet zien dat het aantal tegenstanders van een 4 baans buitenring gestaag groeit. Samen met de afdeling Kerkrade en andere afdelingen uit Parkstad verzamelen we ons op

Lees verder
10 september 2010

Commissie Grondzaken / Mondo Verde, leeuwenverblijf

Twee witte leeuwen hebben een slapende papieren tijger wakker gemaakt.
Mag het nachtverblijf voor Mondo Verde nu blijven bestaan of niet? Dat is de grote vraag die nog altijd blijft hangen na commissievergadering grondzaken van 9 september. Het college en de eigenaren van Mondo Verde hebben hier een groot verschil van mening over. Woensdagavond kon de commissie vragen stellen aan het college over het voorgenomen besluit de aanvraag voor de bouwvergunning te weigeren, met als gevolg dat Mondo Verde het verblijf moet afbreken. Een pittige discussie tussen de commissie en college volgde.
SP-raadslid Marc van Caldenberg is verbaasd over het besluit van het college. “Het lijkt erop dat dat de witte leeuwen in Mondo Verde een papieren tijger hebben wakker gemaakt. Ruim 4 jaar lang heeft niemand een probleem gemaakt van het verblijf, en nu plotseling is die urgentie er wel. Dat roept vragen op, en die zijn zeker nog niet allemaal beantwoord. De antwoorden zijn wel van belang voor het nemen een goed besluit van de gemeenteraad”

Lees verder
10 september 2010

volwaardige ziekenhuiszorg in Parkstad

De SP vindt dat de Provincie Limburg moet opkomen voor de toekomst van het Atrium MC. Het ziekenhuis is gezond maar krijgt door de economische crisis geen lening van een bank. Het extreem rijke Provinciebestuur (zo'n 1,5 miljard euro opgepot) steunde eerder Orbis in Sittard en steekt 26 miljoen in een Floriade-gebouw, maar weigert vooralsnog het Atrium MC een lening (met rente!) te verstrekken. Wij roepen Provinciale Staten op om over de schaduw van Gedeputeerde Staten heen te stappen.
Ziekenhuiszorg in een regio met kwart van alle Limburgers is per definitie een breed Limburgs belang. De snelst vergrijzende regio van Nederland en dichtstbevolkte regio van Limburg. Veel noodzakelijke ontwikkelingen afgestemd om de ziekenhuiszorg. Al die ontwikkelingen komen in gevaar als het Atrium de noodzakelijke verbouwingen niet kan uitvoeren. De SP heeft een website gelanceerd om het Atrium te steunen en een volwaardig ziekenhuis in Parkstad te behouden.
Als ons land graaierige banken kan redden... dan zorgen we toch zeker voor goede ziekenhuizen?!
GEEF het Ziekenhuis een toekomst in Parkstad! TEKEN DE PETITIE: www.LimburgvoorAtrium.nl

Lees verder
8 september 2010

Commissievergadering Burgers & Middelen / Omroep Landgraaf

Met het raadsvoorstel met de "representativiteitsverklaring" voor de Stichting Omroep Landgraaf wordt tegemoet gekomen aan de motie van de SP, tijdens de gemeenteraadsvergadering van 01-07-2010. Deze motie werd mede-ingediend door GroenLinks, CDA en Trots op Nederland. Tijdens deze raadsvergadering gaf de burgemeester al toezeggingen waardoor de motie niet ingediend maar aangehouden werd. Het voorstel dat nu voorligt komt tegemoet aan onze motie. De commissie laat dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad zetten. Stichting Omroep Landgraaf blijft voorlopig bestaan.

Lees verder
7 september 2010

Commissievergadering Burgers & Middelen / subsidie speeltuinen

Sinds de nieuwe subsidieverordening voor vrijwilligersorganisaties heeft de SP steeds een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de verdeelsleutel van geld voor de speeltuinen. Waarop de verdeelsleutel gebaseerd is, mag Joost weten. Vanavond gaf ook de wethouder toe dat het niet duidelijk is waar de scheve verhoudingen in bedragen vandaan komen. Een goedlopende speeltuin als Het Eikhoorntje krijgt bijvoorbeeld minder dan een derde (3012,-) dan een speeltuin die aanzienlijk minder bezoekers kent en 9885,- euro krijgt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier