h

Nieuws uit 2010

28 november 2010

Vragen aan college over meerkosten buitenring

Voor een goed functioneren van de gemeenteraad is het noodzakelijk inzicht te hebben in inkomsten en uitgaven van de gemeente. Als kosten hoger zijn dan geraamd moet het college terug naar de gemeenteraad om hiervoor geld te vragen. Duidelijk is dat de Buitenring nu al drie keer zo veel gaat kosten dan oorspronkelelijk gedacht. Wat de meerkosten voor Landgraaf zijn is niet duidelijk. Ondanks een mondelnge toezegging in een commissievergadering laat het college deze vraag liggen. Daarom tijd om hierover schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
27 november 2010

1500 x: ‘Wij willen werk, geen armoede’

Ruim 1500 mensen kwamen vandaag naar de manifestatie ‘Armoede werkt niet’ in de Brabanthallen in Den Bosch. Ook de Landgraafse SP'ers trokken door weer en wind naar Den Bosch toe. Mede daardoor werden al direct na aanvang tussenwanden verwijderd om de zaal groter te maken; de belangstelling voor de actie overtrof alle verwachtingen. SP-leider Emile Roemer, PvdA-leider Job Cohen, FNV-voorzitter Agnes Jongerius en Ad Poppelaars, directeur van de CG-raad steunden de actie.

Lees verder
26 november 2010

Bedank-avond vrijwilligers

Jaarlijks organiseert het bestuur een feestelijke avond om alle vrijwilligers van de afdeling te bedanken. Zonder deze vrijwilligers zou de afdeling niet kunnen functioneren. Denk hierbij aan het bezorgen van de Tribunes, ZO-kranten, folders, diverse acties etc. Deze keer was het politiek leider Emile Roemer die met een filmpje onze Landgraafse vrijwilligers bedankte.

Lees verder
25 november 2010

SP brengt werkbezoek aan Relim en Licom Groen.

Op 25 november heeft de SP een werkbezoek gebracht aan WSW-bedrijven Relim (het de voormalige D'r Sjtiel) en Licom Groen. Doel van het bezoek was om kennis te maken met deze organisaties, de mensen en het werk wat ze doen. Daarnaast is er natuurlijk ook uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening en bij de plannen van het kabinet Rutte. Hieronder volgt een verslag van het werkbezoek aan Relim.

Lees verder
22 november 2010

Nieuwe leden dag

Sinds een aantal jaren organiseert de SP voor nieuwe leden een nieuwe-leden-dag in de gebouwen van de Tweede Kamer. Leden van de SP fractie in de Tweede Kamer, fractieassistenten en administratief personeel leggen de nieuwe leden dan in de watten met een gevarieerd programma. Hieronder het verslag van José en Lambert.

Lees verder
18 november 2010

Bezuinigen op armoedebeleid, ik dacht het niet.

De coalitie van GBBL, PvdA en VVD heeft bij de begroting 42.000 euro in mindering gebracht op het armoedebeleid en de bijzondere bijstand. Zowel in de commissievergadering als tijdens de raadsvergadering probeerde de sprekers van het GBBL de SP er van te overtuigen dat dit niet ten kosten van de mensen zou gaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier