h

Armoedebeleid Landgraaf asociaal

20 december 2010

Armoedebeleid Landgraaf asociaal


2010 europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 2011 het jaar waarin Landgraaf dit ideaal aan de kant zet.

Tijdens de begrotingsbesprekingen had de SP fractie in de raad ernstige bezwaren tegen de “bijstelling regelingen bijzondere bijstand/armoedebeleid”. Zonder dat duidelijk werd wat het precies zou inhouden ging de hele raad (zonder SP) hiermee akkoord. Het college en de afgevaardigden van de raad in het bestuur van ISD-BOL waren toen nog niet bereid duidelijkheid te geven.

Met het raadsbesluit op 16 december om de meerjarenbegroting ISD-BOL goed te keuren (alleen SP stemde tegen) is het duidelijk wat het voor de minima in Landgraaf gaat betekenen.

De verslechteringen zijn:
• De definitie van maatschappelijke participatie wordt aangescherpt.
• Gezinsabonnement wordt internetabonnement
• Bedrag voor chronisch zieke gaat van € 125,- naar € 100,-
• Definitie chronisch zieke wordt aangescherpt
• Bij alle minimaalregelingen wordt het draagkrachtprincipe verlaagd van 115% naar 110%
• Langdurigheidstoeslag van 3 naar 5 jaar
• Bedrag van langdurigheidstoeslag wordt 50% minder
• Drempel bij aanvragen bijzondere bijstand van € 0 naar € 50,-
• Draagkracht was bij bijzondere bijstand 115%, wordt verlaagd naar 110%.

Zijn er dan geen verbeteringen? Jawel, er is er één. Mensen behouden bij kortdurende onderbreking hun recht op de langdurigheidstoeslag.

Al met al wordt er in Landgraaf een bedrag van € 256.000,- bezuinigd op de mensen die al het minste te besteden hebben. Geld dat niet meer besteed wordt bij de bakker, de slager, de kruidenier om de hoek. Geld dat niet meer gebruikt wordt voor deelname aan een vereniging of club. Bezuinigingen die gaan leiden tot maatschappelijke uitsluiting en een langere wachtlijst bij de voedselbank.

Het is met bovenstaande nog niet gedaan. Een nieuw beleidsuitgangspunt wordt dat de sociale dienst zich met name gaat richten op kansrijken en jongeren. De groepen die door Marcel van Dam beschreven worden als ‘onrendabelen’ zakken zodoende nog verder in het moeras.

De zogenaamde armoedeval wordt door deze coalitie verminderd door de regelingen die nu gelden tot een inkomensnorm van 115% van het minimum, te verlagen naar 110%. Een kwalijke drog redenatie. Een redenatie dat als zij die het minste hebben nog minder krijgen er een prikkel ontstaat om te gaan werken. Voor een beperkt aantal mensen in de bijstand zal dit gelden, voor het grootste deel echter niet.

In de commissievergadering heeft Marc van Caldenberg dit beleid asociaal genoemd. Een betere typering hebben we nog niet gevonden.

U bent hier