h

Bevolkingsafname als glijmiddel om sloop er door te drukken, een opinie.

31 oktober 2010

Bevolkingsafname als glijmiddel om sloop er door te drukken, een opinie.

opinie
De feiten liggen er. In Zuid-Limburg is sprake van een bevolkingsafname. Veel jongeren vertrekken om elders te gaan studeren en komen niet terug. Anderzijds is er duidelijk een vergrijzing. De bevolkingspiramide groeit scheef. Toch mag men afname van bevolking niet één-op-één vertalen naar het slopen van woningen.

Er worden rapporten geschreven met mooie titels zoals: “Krimp als kans”. Hierin wordt uitgelegd dat Parkstad gemeenten de krimp kunnen gebruiken als een kans om de leefomgeving opnieuw in te richten en te verbeteren.

In de praktijk wordt de term “krimp” vooral gebruikt om van sociale huurwoningen af te komen. In Parkstadverband zijn afspraken gemaakt om duizenden woningen te slopen. Dit enkel gebaseerd op de daling van het aantal inwoners. De werkelijkheid is echter complexer.

De samenstelling van huishoudens is sterk aan het veranderen. Onze regio heeft veel lager opgeleide mensen, meer dan in andere gebieden. Meer mensen die geen goed pensioen hebben en dus ook aangewezen zijn op sociale huurwoningen.
Steeds meer gescheiden mensen hebben 2 maal een woning nodig. Ouderen blijven in hun goedkopere eengezinswoningen wonen omdat alternatieven veel te duur zijn.

Een betaalbare huurwoning zoeken leidt steeds meer tot frustratie. De wachttijden in onze regio zijn vaak 5 tot 10 jaar. Mensen met een minimum inkomen kunnen maar in 1 of 2 wijken van een gemeente een woning toegewezen krijgen. Woningcorporaties stellen hoge eisen aan inkomen en zelfs een maximum aan huurtoeslag. Dit maakt het er niet makkelijker op voor de woningzoekende met de smalle beurs.

Volgens de laatste monitor staan in Landgraaf 94 goedkopere woningen leeg (exclusief appartementen). De sloopplannen zijn een veelvoud hiervan. Het aantal wachtenden op een betaalbare woning loopt in de honderden. Ons ontgaat de logica.

Door goedkopere woningen te slopen en minder en duurdere woningen hiervoor in de plaats te bouwen wordt voor de mensen met een smalle beurs de woningnood groter gemaakt. 44% van de bevolking van de regio Parkstad Limburg heeft een laag inkomen. 28% van de bevolking moet zelfs rondkomen met een inkomen beneden 1300 euro per maand. Een woonvisie die hiermee geen rekening houdt stuurt aan op een rampzalige woningmarkt.

Ons lijkt dat de wachtlijsten en wachttijden voor betaalbare woningen een betere indicator zijn om wel of niet te slopen. Zolang mensen nog vele jaren op een woning moeten wachten zou geen enkele betaalbare woning gesloopt mogen worden.

Van Parkstad mag verwacht worden dat zij vooruitzien op de gevolgen van de krimp. Te ambitieus slopen, zonder te anticiperen op de feitelijke woonbehoefte, leidt tot kramp.

Irma Koopman, regiovertegenwoordiger SP Zuid-Limburg

Ben Rewinkel, fractievoorzitter SP Landgraaf

U bent hier