h

schade aan woningen Maastrichterlaan

8 november 2010

schade aan woningen Maastrichterlaan


In het Limburgs Dagblad van 6 november stond een artikel over de schade die tientallen mensen in de Maastrichterlaan hebben gehad als gevolg van de werkzaamheden aan de weg en riolering. Wethouder Freed Janssen reageerde in onze ogen nogal laconiek door de bewijslast bij de bewoners te leggen terwijl de gemeente het niet nodig heeft gevonden een zogenaamde nul-meting te doen.
De SP zou de SP niet zijn als we hier geen nader onderzoek zouden doen.

Wij hebben een enquête gemaakt die vandaag onder de bewoners van de Maastrichterlaan is verspreid. Wij willen van de bewoners horen of zij schade hebben en hoe groot die schade is. Met deze informatie gaan we gericht vragen stellen aan het college van B&W.

Ook zijn we als SP bereid om de bewoners te ondersteunen bij verdere stappen.

U bent hier