h

reactie op column in het Limburgs Dagblad

28 juli 2008

reactie op column in het Limburgs Dagblad

ld

In het Limburgs Dagblad van zaterdag j.l. werd in een Column van journaliste Judith Houben onze fractievoorzitter Jeanny Berg als een karikatuur neergezet. Dit vanwege een brief die niet meer te vinden is terwijl alle betrokkenen weten wat de inhoud van de gemaakte afspraken in 2005 over sociale woningbouw in het project de Bousberg in 2005 was. Onderstaand de naar de krant gestuurde reactie op deze column.

In het voetbal wordt natrappen, of het niet spelen van de bal maar de man, bestraft met een rode kaart. Ook alle andere contactsporten kennen regels om de integriteit van de persoon te beschermen. Ook in het maatschappelijk leven zijn er waarden, normen en daarvan afgeleid wetten en regels.

Ook de journalistiek is hiervan niet vrijgesteld van fatsoensregels. In de Leidraad voor de Journalistiek wordt een columnist een grote vrijheid gegeven om hun mening te geven over gebeurtenissen en personen. Daarbij zijn stijlmiddelen als overdrijven en eenzijdig belichten geoorloofd. De grenzen van het toelaatbare van een journalist wordt in een column overschreden wanneer deze column in redelijkheid geen ruimte laat voor een andere karakterisering dan dat zij kwetsend of beledigend is voor de persoon waarover geschreven wordt.

Vrijdag 25 juli stond in deze krant een artikel van journaliste mevrouw Houben over een niet vindbare brief over sociale woningbouw op het terrein van de voormalige camping De Bousberg. Het artikel is te kort om volledig te zijn in een dossier dat over een periode van enkele jaren gaat en waarbij velen betrokken zijn. Een aantal feiten worden in dit artikel met elkaar in een bepaald verband gebracht. Een beetje tendentieus, maar goed daar valt mee te leven.

Anders is de column van journaliste mevrouw Houben in de krant van zaterdag 26 juli. Zij meet zich in dit stukje vrijheden toe die een waardig journalist niet betamen. Zij karakteriseert mevrouw Berg, de fractievoorzitster van de Landgraafse SP, op een ronduit kwetsende en beledigende manier. Zij schildert hier met gebruikmaking van een minimum aan feiten een beeld dat in zijn geheel niet in overeenstemming is met de feiten. De mate waarin stijlfiguren als rode tuinbroek, doorlopen mascara, wasbeertje met zwarte vegen, vuurrode lipstick naast haar lippen, enz. enz. gebruikt worden, zijn niet meer dienbaar aan de feiten waarom de column zou moeten stoelen. Zij hebben enkel en alleen maar het doel de persoon om een misplaatste manier neer te zetten.

Als op een dergelijke manier niet op de bal, maar op de persoon gespeeld wordt. Als regels van fatsoen en ook de eigen Leidraad voor de Journalistiek verdient de journaliste mevrouw Houben een rode kaart.
Ben Rewinkel,
Raadslid en bestuurslid SP Landgraaf

U bent hier