h

Landgraaf een minder groene gemeente

22 juli 2008

Landgraaf een minder groene gemeente

moltbosje
Vandaag kopte www.L1.nl "Ook bomen weg in Landgraafse Moltbos" nadat donderdag j.l. dezelfde site een kop had met "Kort geding bomenkap Bousberg verworpen"

In het Moltbos in Landgraaf moeten ruim 80 bomen tegen de vlakte om plaats te maken voor een weg. Buurtbewoners probeerden de bomenkap bij de rechter te verhinderen. Maar die besliste dinsdag dat ze gewoon omgezaagd mogen worden.
Vorige week diende er in Landgraaf ook al een rechtszaak over bomenkap. Toen probeerden omwonenden van de voormalige camping Bousberg de kap van 700 bomen te voorkomen.

Maar ook toen besliste de rechter dat de bomen mogen verdwijnen, om plaats te maken voor nieuwbouw. De gemeente zegt dat het gekapte bos zoveel mogelijk gecompenseerd moet worden. Landgraaf heeft daar zelfs een speciaal stuk grond voor gereserveerd, de zogenaamde 'Grote Bos-locatie' op de grens met Kerkrade.

In minder dan een week is het lot van bijna 900 bomen door de rechter bezegeld. Allemaal terug te voeren op afspraken die het vorig college met Wiel Heinrichs als Bob de Bouwer heeft gemaakt met projectontwikkelaars. Een trieste erfenis in een tijd dat met een krimp van de bevolking meer aandacht moet komen voor de leefkwaliteit en minder aandacht voor (dure) nieuwbouprojecten.

Duidelijk is dat bewoners het oude beleid steeds minder accepteren en sneller naar de rechter stappen om aantasting van hun leefomgeving tegen te gaan. Helaas NOG niet met het gewenste resultaat.

Compensatie op de zogenaamde 'Grote Bos-locatie' is wel leuk en aardig maar het is enkel compensatie van bomen. Niet van het uitloopgebied, en dus woon- en leefkwaliteit van veel inwoners.

U bent hier