h

Platanen, vervolg van brief aan college op 19 april jl.

25 juli 2008

Platanen, vervolg van brief aan college op 19 april jl.

Plataan
Naar aanleiding van de RaadsInformatieAvond en een artikel in het Limburgs Dagblad vroeg de SP fractie zich af of het wel een goed idee is om langs de zogenaamde ruggengraat platanen te planten. Naast een voordelen van deze boomsoort kleven er ook een aan serieuze nadelen aan deze boom.

Op 4 juli hebben we van het college antwoord op een deel van onze vragen gekregen. De voordelen die ook wij genoemd hadden worden nog eens breed uitgemeten.

Dat de boom bij mensen allergische reactie kan opwekken wordt door het college onderschreven maar leidt niet tot een andere keuze. Het college vergelijkt deze allergische reactie met die van pollen van een aantal andere bomen.

De gewone Plataan kan ongeveer 35 meter hoog worden. Het college denkt dat het met de hoogte wel mee zal vallen omdat het voor de boom langs de ruggengraat geen ideale omstandigheden zijn.

Onze stelling dat de bladeren zijn leerachtig zijn en slechts zeer langzaam rotten, maar ook de goten van de woningen in de omgeving zullen verstoppen geldt niet voor het college. Zij vergelijken dit blad met dat van andere bomen, wat helaas niet het geval is.

Wij hebben gewezen op de kosten van het regelmatig moeten snoeien. Volgens het college wegen de kosten hiervan (een bedrage wordt niet genoemd) op tegen het sneller moeten vervangen bij andere boomsoorten.

De Plataan is geen boom die van nature in deze streek voorkomt. Ons voorstel dat het vanuit cultuur- historisch oogpunt aan te bevelen is om inheemse, al dan niet bedreigde soorten, te gebruiken wordt afgedaan met de redenatie dat de plataan zich in deze streken ook begint thuis te voelen.

U begrijpt, het college maakt andere afwegingen dan de SP fractie maakt.

U bent hier