h

Van ‘rotte plekken’ via ‘kansenkaart’ naar daden.

14 juli 2008

Van ‘rotte plekken’ via ‘kansenkaart’ naar daden.

Loterberg 2008
Het initiatief van de SP fractie krijgt steeds meer invulling! Op 30 augustus 2006 heeft de SP aan het college van B & W een rapport aangeboden dat al snel de ‘rotte plekken nota’ is gaan heten. Hierin werden een groot aantal plekken in Landgraaf beschreven die in grote mate bijdragen aan de verloedering van de woonomgeving. Op basis van de SP nota heeft het college korte tijd later een nog grotere inventarisatie gemaakt en het de ‘kansenkaart genoemd’. Een groot aantal van deze plekken zijn al aangepakt. Nu is het de beurt aan de duplexwoningen aan de Lotersberg.

In onze nota schreven we ten aanzien van de woningen aan de Lotersberg: “Een aantal van deze duplexwoningen staat op het punt te verloederen. Er is al leegstand, er zijn enkele ramen stuk en graffiti heeft al toegeslagen.” En in ons advies: “Panden die op de nominatie staan om afgebroken te worden, zo spoedig mogelijk te slopen. Dit voorkomt graffiti, ongedierte, kraak, braak en brand. Leegstaande panden dragen toe aan een gevoel van onveiligheid”

Het is goed dat we weer een rotte plek, of zo u wilt, puist, uit Landgraaf is verdwenen. We hopen we dat een ander advies onzerzijds ook ter harte wordt genomen en het ontstane braakland zo snel mogelijk ten minste te egaliseren, in te zaaien met gras, er een bank neer te zetten of er een trapveldje van te maken. Nog beter zou zijn om met wijk- en buurtvereniging te overleggen hoe zij de (tijdelijke) inrichting willen zien. Creativiteit en variatie in dezen komt de hele woon- en leefomgeving ten goede.

lotersberg 2006

Andere plekken uit onze nota die in dat laatste 23 maanden zijn aangepakt zijn: de Carmelhof, Poort van Landgraaf, Streeperveste, de voormalige boerenbond, het pand van Neko, voor een deel het pand aan de Grensstraat en centrum Abdissenbosch, een gedeelte van de Moltweg en het centrum van Schaesberg.

Het zit er echter nog niet op. Er zijn er nog een aantal te gaan. Gezien bovenstaande lijst mag gesteld worden dat dit college, gesteund door GBBL, PvdA, SP en GroenLinks in de verbetering van het aanzicht van Landgraaf daadkracht heeft getoond.

U bent hier