h

Nieuws uit 2008

25 juni 2008

Verzekeraar weigert ’dure’ patiënt, chronisch zieken en ouderen de dupe.

slaapkamer
Zaterdag j.l. stond in de limburgse dagbladen onder deze kop een artikel te lezen naar aanleiding van een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de koepel van patiëntenorganisaties het NPCF.

Lees verder
24 juni 2008

AWACS, het gaat maar door.

AWACS vliegftuig “De Tweede Kamer heeft unaniem een motie aangenomen, waarin de regering wordt opgedragen er alles aan te doen om de geluidsoverlast van de Awacs-basis Geilenkirchen met 35 procent terug te dringen. Dat moet de komende jaren gebeuren door het aantal vluchten te verminderen en door aanpassing van de vliegroutes. Brunssum en Onderbanken ondervinden veel hinder van de Awacs-vluchten.

Lees verder
23 juni 2008

In memoriam Henk Brugmans.

Henk Brugmans Ons bereikte het trieste bericht dat Henk, op veel te jonge leeftijd, is overleden.

Lees verder
19 juni 2008

Iedere woning een brandmelder (2) nu met geluidsfragment

brandmelderIn de commissievergadering burgers/middelen van 4 maart j.l. heeft de SP voorgesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om voor iedere woning brandmelders beschikbaar te stellen. De burgemeester, als verantwoordelijke voor de brandweer in Landgraaf, had toegezegd om hiernaar een onderzoek te doen maar wil die toezegging nu intrekken.

Lees verder
18 juni 2008

Moties over Awacs verworpen in Tweede kamer

AWACS
De Tweede Kamer heeft drie moties over de Awacs-basis in het Duitse Geilenkirchen verworpen. Een motie van de Partij voor de Vrijheid om vanaf 1 januari geen vluchten meer toe te staan boven Nederlands grondgebied vanwege de geluidsoverlast in Onderbanken en Brunssum, werd alleen gesteund door de SP , GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Lees verder
14 juni 2008

Ierland zegt NEE !

iers bord
Hoe zouden Barosso, Timmermans en al die andere Eurofielen een eventueel Iers JA hebben uitgelegd? Het Ierse NEE tegen het Lissabon-verdrag wordt nu min of meer afgedaan als onbelangrijk. Immers: the show must go on! En de Ieren zijn voor de Europese politieke elite vooral ‘ondankbaar’.

Lees verder

Pagina's

U bent hier