h

Vragen aan B&W over rampenplan en spoorveiligheid

28 juli 2008

Vragen aan B&W over rampenplan en spoorveiligheid

spoor Landgraaf Het bijna-ongeval op zondagavond 20 juli waarbij twee treinen dreigden te botsen, werd op het laatste moment voorkomen. Twee jaar eerder was er op het Landgraafse spoortraject een ontsporing. Ondertussen is vervoerder Veolia onder verscherpt toezicht gesteld. Dit vanwege een groot aantal incidenten waarbij machinisten door rood licht hadden gereden. Reden voor de SP fractie hierover vragen aan het college te stellen over de verkeersveiligheid en in hoeverre het rampenplan van de gemeente voorbereid is op een (spoorweg)ongeval.

Geacht College,

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn was op zondagavond 20 juli jl. er een bijna ongeval tussen twee passagierstreinen. De treindienstleiding van Prorail heeft dit ongeval (we kunnen ook van een bijna-ramp spreken red.) op het nippertje weten te voorkomen aldus de regionale krant.

Een dag later weet dezelfde krant te melden dat de Inspectie van Verkeer en Waterstaat de vervoerder Veolia onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Nog teveel treinmachinisten van Veolia negeren een rood sein.

In dit verband willen wij ook nog in herinnering brengen dat er op 1 juli 2006 door ontsporing van een trein op het Landgraafs gedeelte van het spoor, ook al bijna een ramp was gebeurd. Weliswaar door een heel andere oorzaak, maar de gevolgen hadden ook heel groot kunnen zijn.

We kunnen dus stellen dat Landgraaf in goed twee jaar tijd twee keer door het oog van de naald is gekropen.

Het rampenplan van de gemeente Landgraaf op de website is van 2002. In dit plan staat dat het tenminste één maal per vier jaar moet worden geactualiseerd. Het rampenplan is ons

inziens in 2005 geactualiseerd, echter op de gemeentelijke website staat alleen het oudere, lees verouderde rampenplan.

Bij de risico inventarisatie staat (versie 2002, pag. 45) overigens dat Landgraaf géén goederenspoorlijn heeft. Wij zouden hier graag een nadere uitleg over krijgen omdat er wel degelijk goederentreinen door Landgraaf trekken.

De SP fractie wil van het college vernemen of genoemde (bijna) ongevallen voor het college aanleiding zijn geweest tot nader onderzoek van de veiligheidssituatie op het Landgraafse gedeelte van het spoor. Zo ja zouden wij graag deelgenoot van de uitkomsten zijn. Zo nee, waarom niet.

De SP fractie wil van het college vernemen in hoeverre het vigerende rampenplan aansluit bij de situatie van het heden en de toekomst. Voor het heden hebben wij twee calamiteiten in twee jaar hetgeen statistisch bijzonder hoog is. Voor de toekomst denken wij hierbij aan de uitbreiding van het spoor als ook aan de planning van intercitytreinen op dit spoor. Het zal het risico op ongevallen, in onze optiek, bij ongewijzigd beleid alleen maar doen toenemen.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord in dezen,

SP-fractie Landgraaf
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier