h

terugblik en vooruitkijken

28 december 2008

terugblik en vooruitkijken

'Terugblik en vooruitkijken door raadsfractie SP Landgraaf' is de titel van een advertentie van een halve pagina in Landgraaf Aktueel van woensdag 24 december. Zo aan het einde van het jaar is het de tijd van bezinning. Waar zijn we mee bezig geweest en wat wordt de insteek voor het volgend jaar? Klik door voor de volledige tekst.

Het afgelopen jaar hebben we samen met onze coalitiepartners, GBBL, PvdA en GroenLinks, een aantal stappen gezet naar een Landgraaf waarin het fijn is om te wonen, werken en recreëren.

Eind 2005 was het nog maar de vraag of een nieuw Carré zou komen. Begin 2006 hield de SP een grootse enquête in de wijk Schaesberg. De uitslag van deze enquête was glashelder. De voorstellen die op dit moment door het gemeentebestuur uitgewerkt worden komen nagenoeg helemaal overeen met de uitslag.

Op de vraag: Hoe belangrijk vind u een Multifunctioneel centrum voor de wijk Schaesberg op een schaal van 1 tot 10 kwam als antwoord een 9,1. En een nieuw centrum gaat er komen.

Ruim 90% vond dat het nieuwe Carré in het centrum van Schaesberg moest komen. En inderdaad, het komt op de markt.

Ruim 90% vond dat het nieuwe centrum ruim bemeten moet worden, resultaat is dat het royaal van afmetingen wordt en veel verenigingen een plek gaat bieden.

De SP fractie heeft in de gemeenteraad een rapport gepresenteerd waar de termen puisten en rotte plekken centraal stonden. Hiermee bedoelden we plekken in de gemeente die al lange tijd de omgeving ontsieren. Denk hierbij aan bouwvallen, braakliggende terreinen, bouwplaatsen waar maar niets gebeurt etc.

De door ons geïntroduceerde begrippen puisten en rotte plekken zijn een begrip geworden. We moeten constateren dat diverse plekken zijn aangepakt. Er zijn er echter ook bijgekomen. We hebben diverse keren binnen en buiten de raad aandacht voor dit probleem gevraagd en gekregen. We zullen in het belang van de leefbaarheid van Landgraaf hiermee doorgaan.

De SP heeft in de commissievergadering van maart voorgesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om voor iedere woning brandmelders beschikbaar te stellen. De burgemeester heeft toegezegd om een onderzoek hiernaar te doen.

Ons idee is dat vroegtijdige signalisering van brand door middel van brandmelders leidt tot minder gebruik van de brandweer, minder leed en ellende voor bewoners, en minder schade aan eigendommen. Dit in combinatie met een lagere bijdrage van Landgraaf aan de brandweer zou het verstrekken van brandmelders mogelijk zelfs voordelig kunnen zijn. De Landgraafse SP fractie is dan ook blij met de toezegging van de burgemeester dit te laten onderzoeken.

Op initiatief van de SP en PvdA is de eerste stap gezet in de bescherming van ‘de landgraaf’. Om verdere erosie te voorkomen worden ruiters voortaan via een kleine omweg over de grond van Sigrano omgeleid. Het zandwinningbedrijf heeft hieraan welwillend meegewerkt. De volgende stappen zijn een nader archeologisch onderzoek, informatieborden en een officiële monumentenstatus.

Voor de SP is het duidelijk dat er een doelgroepenzwembad moet zijn op een centrale plek in Landgraaf. Een plek waar tegen betaalbare prijzen gezwommen kan worden. We zien dit als SP niet gebeuren in een waterparadijs in Rouenhof. Wij gaan dus voor een gerenoveerd of nieuw zwembad In de Bende op of nabij de huidige plek.

Overige zaken waar bij uitdrukkelijk mee aan de slag waren, zijn en blijven:

Waterworld Rouenhof. Onze analyse is nog niet helemaal af, maar echt vrolijk worden we niet van dit plan.

School Rimburg. Zou het niet mooi zijn als hier niet de ‘markt’ maar idealisme de boventoon zou voeren. Opnieuw basisonderwijs, misschien alleen benedenbouw, met gemeenschapsvoorzieningen.

Het buitengebied moet niet meer aangetast worden dan het al is. Met succes is de bouw van een klooster aan de Jufferweg tegengehouden.

Voor de buitenring hebben de SP afdelingen in de regio, samen met onze Statenfractie, een goed alternatief gemaakt. Met als belangrijkste item een 80 km weg die tweebaans is. De later verschenen MER-rapportage geeft ons in onze argumenten gelijk.

De motie van de SP, van harte gesteund door GBBL, PvdA en GroenLinks en later gesteund door de hele raad, om mensen met medisch afval te compenseren bij het nieuwe afvalstoffensysteem is een voorbeeld voor de regio.

In de regeling van € 50.—voor alle minima zijn ook de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen en andere AWBZ instellingen opgenomen.

De proef op het gratis openbaar vervoer voor ouderen is nog niet geëvalueerd maar de uitkomsten elders laten zien dat wij ons hiervoor moeten blijven inzetten.

Op dit moment ligt er een brief van de SP bij het college om de mogelijkheden die de decentralisatie van de langdurigheidtoeslag biedt te gebruiken en Landgraaf een nog socialer gezicht te geven.

Onze insteek voor de komende tijd zal nog nadrukkelijker dan tot nu toe liggen op de schaal van de toekomst: de buurt.

De SP is al vanaf het prille beging in de 70-er jaren actief geweest in buurten.

Onder druk van bezuinigingen en concurrentie moesten voorzieningen steeds ‘efficiënter’ worden. Dat leidde tot schaalvergroting, in de hoop dat dezelfde diensten konden worden aangeboden voor minder geld. Dit bleek meestal niet het geval. Ondertussen is wel de anonimiteit toegenomen, en het directe menselijke contact afgenomen. De afstand tot de publieke voorzieningen heeft er toe geleid dat steeds meer mensen die voorzieningen niet meer als hún voorzieningen ervaren.

Breng de zorg naar de mensen. Ouderen hebben het recht op zelfstandige woonruimte en privacy, met in elke buurt op hen afgestemde zorg en voorzieningen. Ze moeten in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, zorg op maat aan huis kunnen krijgen en betrokken blijven bij de buurt.

Je buurt is een thuis, waar je jezelf veilig moet voelen en zijn. Waar je kinderen veilig kunnen opgroeien.
Ook hangjongeren zijn ook onze kinderen. Ook zij verdienen een goede jongeren ontmoetingsplek.
Er zijn wijkagenten, maar die worden teveel ingezet voor nooddiensten. Dit gaat ten koste van hun uren in de buurt.

Beslissingen over voorzieningen worden vaak over de hoofden van bewoners heen genomen. Als je verantwoordelijkheid vraagt van mensen voor de eigen buurt dan moeten zij hier ook zeggenschap over hebben.

Bovenstaande zaken, maar en nog veel meer kunt u terugvinden op onze website: https://landgraaf.sp.nl

Onze website is voor mensen met een visueel handicap voorzien van een spreekmodule.

De SP fractie van Landgraaf
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier