h

donatie aan de voedselbank door raadsleden.

19 december 2008

donatie aan de voedselbank door raadsleden.


De laatste raadsvergadering van 2008 was op donderdag 11 december. Na deze vergadering werd onder de raadsleden een collecte gehouden ten behoeve van de voedselbank. Vanmiddag kregen we onderstaand bericht van de griffie:

geachte raadsleden,

Bij deze deel ik u mede dat heden namens uw raad aan de Voedselbank een bedrag van in totaal 1385 euro is overgemaakt.

U bent hier