h

Uitbreiding Eijkenhagencollege met bovenbouw Rolduc

22 december 2008

Uitbreiding Eijkenhagencollege met bovenbouw Rolduc

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) heeft onlangs een Masterplan voor het voorgezet onderwijs het licht laten zien. Eén van de onderdelen van dit plan was de verplaatsing van de bovenbouw van Rolduc naar het Eijkhagencollege in Landgraaf. Zonder deze samenvoeging zou er geen levensvatbaar VWO onderwijs meer levensvatbaar zijn. Veel inwoners van Kerkrade verzetting zich tegen dit plan. Indien dit verzet zou slagen, is het Eijkhagencollege dan nog levensvatbaar? Reden om het college van B&W een vragen te stellen.

Geacht College,

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) heeft onlangs een Masterplan voor het voorgezet onderwijs het licht laten zien.
Dit plan is op internet te zien: www.svopl.nl/upload/12/SVOPL%20Masterplan.pdf

Eén van de diverse onderdelen van dit plan is het uitbreiden van het onderwijsaanbod op de locatie van Eijkhagenlaan met een gymnasium en een tweetalig gymnasium. In combinatie met deze uitbreiding en de doorstroom van de leerlingen vanuit de locatie Kerkrade-Centrum ontstaat een levensvatbaar vwo. Zie punt 7 op pagina 7.

Gezien bovenstaande tekst uit het genoemd Masterplan mag aangenomen worden dat zonder deze verschuiving van het onderwijsaanbod, we moeten aannemen dat de levensvatbaarheid van het vwo in deze regio op de tocht komt te staan. Het verzet uit Kerkrade zou de locatie Eijkhagenlaan aldus ernstig kunnen schaden.

Graag zouden wij van u vernemen in hoeverre de acties van inwoners en politiek van Kerkrade de levensvatbaarheid van het vwo in de regio in zijn algemeenheid, en in het bijzonder Landgraaf schaden.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord in dezen,

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier