h

Nieuws uit 2010

7 juli 2010

Nabeschouwing laatste raadsvergadering voor de zomervakantie

De laatste raadsvergadering voor de vakantie zal ons nog een lange tijd in gedachten blijven. Het is de eerste vergadering waar de nieuwe coalitie van GBBL, PvdA en VVD haar ware gezicht laat zien.
In Achter de Haesen gaan woningen gesloopt worden waarvoor er bij Hestia een wachttijd van vele jaren is. Waterworld begint steeds meer op een moeras te lijken. Alles en iedereen moet een steentje bijdragen aan de bezuinigingen maar niet de Stichting Sport en Leisurepark. Heel Landgraaf wordt toeristische gemeente verklaard waarbij de winkeliers geen rustdag meer gegund wordt. Het Kennis en Informatiecentrum wordt nog niet naar het graf gedragen maar hangt aan een afgeknepen infuus. Het Marietje Kesselsproject om kinderen in het basis onderwijs weerbaarder te maken wordt net zoals het Marietje Kessels overkwam, op woensdag 22 augustus 1900 in Tilburg, vermoord. Ook de duurzaamheid, onze trots op de niet chemische onkruidbestrijding gaat samen met de millenniumdoelen naar het archief van goede bedoelingen.
Wat voorlopig wel nog overeind blijft zijn de raadsuitzendingen na een motie van de SP gesteund door GroenLinks en CDA.
Wat ook overeind blijft is de drang om te investeren in asfalt en een industrieterrein Abdissenbosch wat maar niet van de grond komt.

Lees verder
30 juni 2010

Vragen over tekort Licom en oprotpremie directeur


In het Limburgs Dagblad van vandaag staat als hoofdartikel op de voorpagina van de regio-editie een stuk over het tekort van 6,7 miljoen bij Licom over verleden jaar. Zoals gebruikelijk in deze tijd wordt alle schuld gegeven aan de recessie. Geen woord over de eigen verantwoordelijkheid.

Lees verder
29 juni 2010

Partijraad 26 juni 2010, historisch besluit over nieuw hoofdkantoor


Zaterdag kwam in Amersfoort de partijraad bijeen. Dit is het bestuur van de SP aangevuld met afdelingsvoorzitters. Belangrijk agendapunt was uiteraard de evaluatie van de verkiezingen. Tiny Kox legde als campagneleider verantwoording af.

Lees verder
27 juni 2010

Entree vragen op de openbare weg


Waubach had een gezellig dorpsfeest waarbij de weergoden de organisatie welgezind waren.
Wat opviel is dat er een entree heffing was van € 1.--. Op bijgaande foto is duidelijk te zien dat de weg is afgesloten en er een dame entree heft. Er was geen enkel teken te zien dat het een vrijwillige bijdrage betrof. Vaak is het heffen van entree tijdens evenementen op de openbare weg een punt van discussie geweest. Ook de nationale ombudsman heeft hierover in het verleden al een uitspraak gedaan. Wat wij kunnen nagaan. Het mag gewoonweg niet!
Ook verleden jaar was er bij het Waubachs Dorpsfeest ophef over het entree heffen. Het wordt wat ons betreft tijd dat de regels hierover voor iedereen duidelijk zijn, daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder
27 juni 2010

Salaris Licom directeur, opnieuw vragen aan het college


Het mag bekend zijn dat de SP er steeds op blijft hameren dat mensen die voor de (semi) overheid werken niet meer dan de ministerpresident mogen verdienen, de zogenaamde Balkenende-norm. We praten dan toch nog over een salaris van ruim € 183.000.

Lees verder
26 juni 2010

Hertelling van stemmen in Landgraaf

Ondertussen weten wij van 14 voorkeur stemmen, die door verschillende mensen op SP-er Jan De Wit zijn uitgebracht, die niet zijn geteld. Het college van Landgraaf ziet op dit punt geen enkele urgentie. Ze laten een oordeel over aan de Kiesraad en nemen geen eigen verantwoordelijkheid. Ondertussen zijn de stemformulieren verzegeld opgestuurd naar Den Haag. Het enige formele bericht is dat wij voor 11 juli 2010 antwoord op onze vragen zullen krijgen.
Tijdens de partijraad van vandaag hebben we deze gebeurtenissen voorgelegd aan ons lid in de Tweede Kamer, Ronald van Raak, die zich bezighoudt met Binnenlandse Zaken. Het laatste hoofdstuk van dit verhaal is nog niet geschreven.
Wordt vervolgd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier