h

Een draak van een vergadering

4 juli 2008

Een draak van een vergadering

raadhuis
De gemeenteraadvergadering van 3 juli is er één om snel te vergeten als dat zou kunnen. Vanwege vakantie werd de burgemeester als voorzitter waargenomen door Wiel van Oosteroom. Wiel had een nieuwe vergaderorde bedacht maar vergeten om dit eerst met de raad te bespreken.

Hij vond het niet nodig dat iedereen twee termijnen kreeg bij de aangehouden stukken. Hij wilde dit alleen toestaan aan de fracties die om bespreking in de raad gevraagd hadden.

Verder vond hij het niet nodig om het hele agendapunt te bespreken, alleen de punten waarop in de commissievergadering een voorbehoud was gemaakt. Een verassende interpretatie van het Reglement van Orde, die dus niet lukt.

Bij de 1e Raadsrapportage 2008 heeft de SP fractie duidelijk gemaakt dat zij toch wel even heeft moeten slikken nadat bleek dat het niet gelukt is om ook maar één persoon rechtstreeks uit de kaartenbak van de sociale dienst een aanstelling te geven bij sporthotel Snowworld.

Het debat over de buitenring duurde ellenlang. Uiteindelijk was bijna iedereen het er mee eens dat er een volledige aansluiting bij de Hoogstraat moet komen om verkeersoverlast op andere plekken in Landgraaf te voorkomen. Onze vrees dat de provincie hier mogelijk een bezuiniging op de gemeente afwentelt vond weinig draagvlak. Wel zullen de opmerkingen van GroenLinks en de SP over de (wild) oversteekplaatsen in de Brunssummerheide ingebracht worden bij de provincie.

Resultaat van een urenlange discussie was dat de gemeente Landgraaf een forse lijst met wensen bij de provincie gaat inbrengen. Nu wordt het afwachten wat de rekening van al deze (gerechtigde) wensen zal zijn.
De SP is niet gelukkig met het systeem van ophalen van huishoudelijk afval dat per 1 januari 2009 ingaat. Dhr. Horbach heeft becijferd dat bij gelijkblijvend aanbod een huishouden er € 85,- op achteruit gaat. Mensen moeten dus heel actief hun afval gaan scheiden om niet duurder uit te zijn.
Een fors bezwaar heeft de SP met de afschaffing van de vrijstelling voor de minima. Minima zullen nog wel vrijstelling krijgen voor de vaste lasten, maar niet voor het variabele deel. Per saldo gaan dus alle minima er op achteruit!!!Dat de begroting van Rd4 niet in de commissie Burgers|Middelen besproken is, maar in de commissie grondzaken is op zijn minst vreemd.

Tijdens de bespreking van het agendapunt “de ruggengraat van Landgraaf” kreeg de SP fractie te horen dat haar bezwaren tegen Platanen terzijde wordt gelegd (zie https://landgraaf.sp.nl/bericht/24951/080419-brief_aan_college_over_plan... ).
Ook ons voorstel om deze aaneengesloten weg die nu 9 namen kent (Grensstraat-Kantstraat-Nieuwenhagerheidestraat-Hoogstraat-Kampstraat-Pasweg-Streeperstraat-Hoofdstraaaat-De Wendelstraat) één naam te geven, onderverdeeld in Noord – Centrum en – Zuid, werd van tafel geveegd.

Al met al was deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces niet zo’n succes. De agenda was overvol ondanks de vele hamerstukken en als SP hebben we weinig punten binnengehaald.

Voor de kijkers thuis was het ook al geen pretje . Regelmatig viel het geluid uit.

U bent hier