h

Vragen aan het college over de verkoop aandelen Essent

27 juni 2008

Vragen aan het college over de verkoop aandelen Essent

Geacht College,

Op www.L1.nl van vandaag staat te lezen: ” De 40 Limburgse gemeenten willen hun aandelen in Essent op korte termijn verkopen. Dat hebben de gemeenten, verenigd in de Vegal, laten weten tijdens de aandeelhoudersvergadering van Essent.”

• Graag willen wij op zeer korte termijn van u heel helder hebben wat de bevoegdheden van college en raad ten aanzien van de verkoop van de aandelen Essent zijn.
• De SP-fractie wil per ommegaande van het college weten of zij, zoals in het artikel gesuggereerd wordt, een standpunt in deze heeft ingenomen, en zo ja welk standpunt dit is.
• Indien er geen een standpunt is ingenomen zouden wij graag van u vernemen wanneer u denkt met de raad hierover overleg te plegen.
• Indien er wel een standpunt is ingenomen, en daar lijkt het op, dan wil de SP fractie weten waarom dit niet met de raad is besproken.

Gezien de actualiteit verwachten wij een antwoord op deze vragen op een tijdstip dat het nog mogelijk is eventueel een interpellatiedebat aan te vragen voor de raadsvergadering van donderdag 3 juli aanstaande.
SP fractie,
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

energie2

De SP-statenfracties in de provincies Brabant, Limburg, Groningen en Overijssel spreken hun afkeuring uit over de houding van de colleges van Gedeputeerde Staten (GS). Deze provincies zijn met een aantal gemeenten aandeelhouder van Essent. Essent hield vrijdagmiddag in Den Bosch een besloten aandeelhoudersvergadering. In deze vergadering werd gesproken over de toekomst van Essent. Ook in de provincies wordt momenteel druk gesproken over deze kwestie.

De gemeentelijke aandeelhouders van Essent, verenigd in VEGANN, hebben hun standpunt intussen kennelijk bepaald. In het grootste geheim wordt er beslist over de toekomst van een miljardenbedrijf dat in tientallen jaren is opgebouwd uit opbrengsten betaald door consumenten voor hun gas en licht. De SP zal de komende dagen in raden en staten hierover duidelijkheid eisen. Openbare behandelingen van belangrijke zaken, zoals de toekomst van bedrijven in de publieke sector (o.a. energieleveranciers als Essent en Nuon) moeten niet verworden tot een klucht.

De SP vindt dat zowel het stroomnet als de energiebedrijven niet geprivatiseerd moeten worden. Alleen op die manier kunnen we extra prijsstijgingen voorkomen die zullen volgen als buitenlandse energiereuzen onze bedrijven overnemen. Ook Frankrijk en Spanje proberen hun energievoorziening in eigen handen te houden. Wij moeten niet de Gekke Henkie van Europa worden."

U bent hier