h

Nieuws uit 2012

25 juni 2012

Opnieuw illegale huisvesting in de Kakert


Opnieuw zijn de illegale caravans/bouwsels bij een boerderij in de wijk de Kakert bewoond. November verleden jaar heeft de SP deze situatie aangekaart. De buitenlandse werknemers zijn toen vertrokken, maar de illegale bouwsels niet. Nu, een half jaar later, zijn alweer diverse bouwsels bewoond. Dit terwijl duidelijk is dat het niet mag vanwege het bestemmingsplan, niet mag omdat er geen omgevingsvergunning is en niet mag vanwege het kwaliteitsbeeld van de gemeente.
Steeds meer dringt zich ook de vraag op in hoeverre de gemeente Landgraaf in staat is haar eigen beleid te handhaven.

Lees verder
21 juni 2012

Vragen over inschakeling commerciële bedrijven door Licom

groenkwaliteit Landgraaf
De gemeenteraadsleden ontvingen vandaag een brief van het college waarin werd gesteld dat de onkruidbestrijding in Landgraaf door Licom achter loopt op schema. De gemeente Landgraaf staat nu toe dat Licom commerciële bedrijven gaat inschakelen om de achterstand in te lopen. Een vreemde zaak als er nog heel veel mensen op de wachtlijst staan voor reen plek bij Licom. Reden voor de SP om een aantal ritmische vragen te stellen. Ook stelt het college dat dit "budgettair neutraal" zal zijn. Dit lijkt een raar verhaal omdat de extra lasten voor het noodlijdende Licom links of rechtsom door de gemeenten betaald zullen worden. Reden genoeg om een aantal vragen te stellen

Lees verder
17 juni 2012

Vagen over toekomst kasteel Strijthagen

Kasteel Strijthagen Na het faillissement van Mondo Verde is het kasteel Strijthagen met bijbehorende rentmeester woning en hoeve eigendom geworden van de RABO bank. Aan de buitenkant is te zien dat er niet of nauwelijks geïnvesteerd wordt in het onderhoud van dit Rijksmonument. Verloedering dreigt.
Het kasteel staat nu te koop aangeboden door de firma Maas, Recreatie Bedrijfsmakelaardij. Dit is een bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijfsmatige recreatiebranche zoals verblijfsrecreatie en dagrecreatie. De SP fractie heeft zich in het verleden actief opgesteld om verloedering van het kasteel tegen te gaan en is ok met voorstellen gekomen, waaronder vestiging van een hospice. Steeds werd ons voorgehouden dat het bestemmingsplan weinig mogelijkheden biedt.

Lees verder
13 juni 2012

Landgraaf wacht op antwoord van college over zwembad.

In de Bende Logo
In Landgraaf bestaat al lange tijd onzekerheid wat er met zwembad In de Bende gaat gebeuren. Ook nadat allang duidelijk is dat er geen Waterworld gaat komen blijft de onzekerheid voor het zwembad bestaan. Ondanks een motie en toezeggingen van het college blijft het college afgesproken termijnen overschrijden. Dit terwijl het zwembad steeds meer sporen van slijtage en achterstallig onderhoud laat zien. Wij willen graag dat het college op dit dossier voortvarender te werk gaat en goed communiceert met de vele verenigingen die van het zwembad gebruik maken.
Vandaar dat we aan het college een aantal vragen hebben gesteld,

Lees verder
16 mei 2012

LANDELIJK POLITIEK DEBAT IN HEERLEN MET FRANS TIMMERMANS, JAN MARIJNISSEN EN ANDEREN

#CodeRood – zondag 20 mei 2012, van 14 tot 16 uur in De Nieuwe Nor in Heerlen. Toegang: gratis!

Lees verder
10 mei 2012

vervolgvragen huishoudtoets

vragen
Na de publicatie van het artikel in de Landgraaf Koerier van onze vragen over de zogenaamde huishoudtoets, werden we gebeld door enkele mensen. Los van alle ellende die de huishoudtoets met zich meebrengt bleek in alle verhalen dat mensen slecht 1 week de tijd kregen voor het aanleveren van inkomens- en vermogensgegevens. Dit ging samen met de dreiging van het opschorten van de uitkering. Is dit nog behoorlijk bestuur of neigt het naar onbehoorlijk bestuur? Reden voor aanvullende vragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier