h

vervolgvragen huishoudtoets

10 mei 2012

vervolgvragen huishoudtoets

vragen
Na de publicatie van het artikel in de Landgraaf Koerier van onze vragen over de zogenaamde huishoudtoets, werden we gebeld door enkele mensen. Los van alle ellende die de huishoudtoets met zich meebrengt bleek in alle verhalen dat mensen slecht 1 week de tijd kregen voor het aanleveren van inkomens- en vermogensgegevens. Dit ging samen met de dreiging van het opschorten van de uitkering. Is dit nog behoorlijk bestuur of neigt het naar onbehoorlijk bestuur? Reden voor aanvullende vragen.

Landgraaf, 10-05-2012

Geacht College,

Op 1 mei heeft de SP fractie u vragen gesteld over de huishoudtoets. Hierbij vervolgvragen.
Onder meer de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Heuvelrug, Hilversum, Hoorn, Zwolle, Schiedam, Kampen, Meppel, Etten-Leur, Coevorden, Doesburg, Tubbergen, Dinkelland, Almere, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland, Maassluis, Uden, Hattem, Heerde en Oldebroek zijn gestopt met de uitvoering van de gezinstoets. Dit naar aanleiding van het terugdraaien van de maatregel door een meerderheid van de Tweede Kamer ('Kunduz'-coalitie) na de val van het kabinet Rutte. In de Tweede Kamer is het verzoek aan demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken De Krom gedaan om per direct te stoppen met de invoering van de gezinsbijstand. De groten steden zijn gestopt na overleg met het ministerie.
Maar de gemeente Landgraaf zet haar beleid kennelijk gewoon voort, ondanks een verzoek van de SP om te stoppen met de invoering. Ondanks dat alle signalen op dit gebied op rood staan.
Daarnaast krijgen wij meldingen van mensen, waarvan gedacht wordt dat een huishoudtoets op hun van toepassing kan zijn, een brief krijgen van ISD BOL waarin zij in heel dringende bewoordingen te verstaan wordt gegeven om binnen één week alle inkomens- en vermogensgegevens aan te leveren.
1. Wilt u ISD BOL de opdracht geven om met de voorbereidingen van de ‘huishoudtoets’ onmiddellijk te stoppen?
2. Bent u het met de SP eens dat de termijn van één week voor het aanleveren van alle inkomens- en/of vermogensgegevens onfatsoenlijk kort is.
3. Bent u met de SP eens dat het dreigen met het opschorten van de uitkering in combinatie met een korte termijn van aanlevering van gegevens gevoelens van onbehoorlijk bestuur oproept?
Gezien de actualiteit van het onderwerp stellen wij het op prijs de beantwoording van deze vragen én de vragen van 1 mei, op de korst mogelijke termijn, in ieder geval voor de eerst volgende raadsvergadering, te krijgen.
Vol vertrouwen wachten wij uw antwoord af.
Met vriendelijke groet,

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier