h

Vagen over toekomst kasteel Strijthagen

17 juni 2012

Vagen over toekomst kasteel Strijthagen

Kasteel Strijthagen Na het faillissement van Mondo Verde is het kasteel Strijthagen met bijbehorende rentmeester woning en hoeve eigendom geworden van de RABO bank. Aan de buitenkant is te zien dat er niet of nauwelijks geïnvesteerd wordt in het onderhoud van dit Rijksmonument. Verloedering dreigt.
Het kasteel staat nu te koop aangeboden door de firma Maas, Recreatie Bedrijfsmakelaardij. Dit is een bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijfsmatige recreatiebranche zoals verblijfsrecreatie en dagrecreatie. De SP fractie heeft zich in het verleden actief opgesteld om verloedering van het kasteel tegen te gaan en is ok met voorstellen gekomen, waaronder vestiging van een hospice. Steeds werd ons voorgehouden dat het bestemmingsplan weinig mogelijkheden biedt.

De SP fractie wil van het college antwoord op een aantal vragen.

1 Is het college bekend met de verkoop plannen door de firma Maas, en is het college op de hoogte van de bedrijfseigenschappen van dit bedrijf?
2 Zo ja, waarom heeft u de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd?
3 Zo nee, gaat u met de huidige eigenaar in gesprek over de plannen?
4 Wat is precies het bestemmingsplan voor deze gebouwen en hoeveel ruimte bestaat er voor verblijfs- en dagrecreatie?
5 Welke mogelijkheden zijn er voor aanpassingen van de gebouwen?
6 Weke mogelijkheden zijn er voor de aanleg van parkeerplaatsen?
7 Hoe zijn dag- of verblijfsrecreatie in overeenstemming te brengen met de aard van deze gebouwen, de omgeving en de huidige gebruikers van deze omgeving?
8 Zijn er bij het college andere dan voorgenoemde plannen bekend ten aanzien van hergebruik van het kasteel en bijbehorende gebouwen en zo ja wanneer gaat uw de gemeenteraad hierover informeren?

U bent hier