h

Nieuws uit 2012

20 maart 2012

26 maart; ALGEMENE LEDENVERGADERING

XVIII congres
Op 26 maart is de algemene Ledenvergadering. Aanvang 19.30uur in het Streeperkruis. De vergadering zal uit twee delen bestaan.
1. de bespreking van de congresstukken voor het XVIII congres ( 2 juni) en de afvaardigingen voor dit congres en de regioconferentie.
2. het bestuur en de raadsfractie leggen verantwoording af over 2011 maar daarnaast is het hele bestuur aftredend en herkiesbaar.

Lees verder
20 maart 2012

SP onderzoekt gevolgen van gezinsbijstand

Sadet
De SP maakt zich ernstig zorgen om de invoering van de gezinsbijstand. Door deze regeling is een bijstandsuitkering niet meer het recht van een individu; bij een aanvraag wordt nu gekeken naar het inkomen van het hele gezin. Het inkomen van werkende kinderen wordt bijvoorbeeld meegerekend, waardoor de bijstandsuitkering van de ouders komt te vervallen of fors lager uitpakt. Jongeren krijgen geen uitkering en begeleiding meer, als de ouders een inkomen of een AOW-uitkering hebben. Om de gevolgen van de gezinsbijstand in kaart te brengen opent de SP het 'Meldpunt gezinsbijstand', waar mensen hun ervaringen kunnen doorgeven.

Lees verder
17 maart 2012

Voorbespreking congresstukken

Zaterdag 17 maart zullen we met de geïnteresseerde leden de stukken voor het XVIII e congres bespreken. Leden die willen meedenken over de inhoud en toekomstige lijn van onze partij zijn van harte welkom om ons kantoor tussen 14.00 en 16.00 uur. Zie hiervoor ook het inlegvel.

Lees verder
15 maart 2012

Gemeenteraad Landgraaf pikt het niet.

Gouverneur Bovens heeft in opdracht van de Tweede Kamer moeten proberen tot een oplossing te komen voor het middelbaar onderwijs in Kerkrade. Hij zou een ronde tafelconferentie moeten leiden tussen de diverse belanghebbenden. Landgraaf was hierbij niet uitgenodigd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier