h

Nieuws uit 2011

12 november 2011

Algemene beschouwingen slot.


De spreektijden bij de algemene beschouwingen zijn verdeeld naar het aantal zetels. Eenmanspartijen krijgen 6 minuten spreektijd, de SP 8 minuten en zo oplopend naar 14 minuten.

Lees verder
12 november 2011

Algemene beschouwingen 5: duurzame energie


We hebben in Landgraaf voldoende zon, water-, geo-, en wind energie mogelijkheden. Wat maakt dat we daar geen gebruik van maken? Windmolens kunnen geplaatst worden zonder dat daar omwonenden last van hebben, we hebben een groot potentieel van energie op waterkracht in rioleringen en het riviertje de Worm. Er is wat dat betreft in Landgraaf zoveel mogelijk. We hebben het (Essent) geld er voor en toch is het een oorverdovende stilte van het college op dit punt. Om verdrietig van te worden.

Lees verder
12 november 2011

Algemene beschouwingen 4: motie Afschaffen Parkstadraad


Het Parkstadbestuur was in de beginjaren van Parkstad Limburg een prima legitimatie om beleidsmatig besluiten te krijgen. De organisatie Parkstad Limburg is mede op vraag van het Parkstadbestuur gewijzigd van een beleidsorganisatie naar een uitvoeringsorganisatie.

Lees verder
12 november 2011

algemene beschouwingen 3: extra geld voor armoedebestrijding, motie unaniem aangenomen.


Armoede bestaat in Nederland, ook in Landgraaf. Natuurlijk: elders in de wereld is de armoede vaak acuut en levensbedreigend, maar in het welvarende Nederland komt het helaas ook voor dat mensen op het bestaansminimum moeten leven en afhankelijk zijn van ondersteuning. Niet iedereen is het gegund om zelfredzaam te zijn.

Lees verder
12 november 2011

Algemene beschouwingen 2: motie tegen graaiers unaniem aangenomen.


Op initiatief van de SP gaat de gemeente Landgraaf graaiers in de (semi-) publieke sector aanpakken. Organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen en mensen in dienst hebben die meer dan de minister-president verdienen, worden voortaan gekort op hun subsidie.

Lees verder
11 november 2011

algemene beschouwingen 1: Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet

De SP fractie vindt het uitstekend als mensen met een uitkering via een leer- of arbeidstraject geholpen en ondersteund worden in het vinden van regulier werk. Er is echter een tendens om deze mensen in te schakelen voor …. klusjes zoals sneeuwruimen, boodschappendienst, strijkservice of daar waar er gewoonweg te weinig vrijwilligers zijn, of als goedkope arbeidskracht bij Wmo taken. Dit is absoluut geen inzet richting regulier werk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier