h

Nieuws uit 2011

12 augustus 2011

SP fractie provincie stelt vragen over L42n.


Gisteren liet wethouder Freed Janssen de wereld via een kantenartikel weten dat hij een “brandbrief“ naar de burgemeester van Ubach-Palenberg heeft gestuurd. Een brief die nota bene al ruim een maand geleden op de post is gedaan. Een brief waar de SP fractie om moest vragen . Anders hadden de raadsleden hem nog niet gekregen. Feit is dat deze wethouder de raad de toezegging heeft gedaan om eind van de zomer helderheid over de voortgang te geven ander komt hij in de knel met de miljoenenreserveringen. Geld dat nu ongebruikt op de plank ligt. Kennelijk wordt het heel heet onder zijn voeten.

Lees verder
8 augustus 2011

Slechte toegankelijkheid centrum Schaesberg voor voetgangers.

voetpas centrum Schaesberg
Van verschillende kanten zijn we door burgers benaderd met de vragen over de toegankelijkheid van het nieuwe winkelcentrum in Schaesberg voor voetgangers.

Lees verder
8 augustus 2011

Vragen over Rouenhof worden alleen maar meer.

rouenhof voorzijde
De SP-fractie in de gemeenteraad van Landgraaf heeft het college van Burgemeester en Wethouders een groot aantal vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de aankoop van de bouwval aan de Rouenhof.
De beantwoording van de eerdere vragen (zie bijlage) én een aantal nieuwe feiten maakt dat de onduidelijkheid alleen nog maar groter wordt.

Lees verder
6 augustus 2011

Het laatste nieuws uit de provincie

Het nieuwste filmpje van de Statenfractie van de SP. Met een bezoek van Halbe Zijlstra aan Maastricht, de uitverkoop van de publieke sector en het weer met Greet.

Lees verder
5 augustus 2011

HUMORSP afdeling Landgraaf heeft na een sinds 2006 talloze keren aandacht gevraagd voor “rotte plekken”. Een van de pekken waarvoor we meerdere keren aandacht hebben gevraagd is een vervallen schuurtje aan de Hoogstraat. Het ligt aan zowat de belangrijkste verkeersader in Landgraaf. Een schandplek.

Lees verder
4 augustus 2011

Gemeente hoeft geen dwangsom aan SP te betalen.

Net binnen de termijn ontvingen wij bericht op de vragen die we 6 juni gesteld hadden over het ontslag van de voormalige alfamedewerkers. Op tijd om géén eis voor een dwangsom aan de broek te krijgen vanwege te late beantwoording. Dit is een goede zaak.
Verleden jaar heeft de gemeente Landgraaf in 37 % van de gevallen de bezwaarschriften van burgers, verenigingen en bedrijven niet binnen de wettelijke termijnen weten af te handelen. In al die gevallen hadden de betrokkenen de gemeente “in gebreke” kunnen stellen en een dwangsom kunnen eisen. Onlangs heeft de gemeente Roermond op basis hiervan nog een schadevergoeding van 700 euro moeten betalen (en de proceskosten).
Als de gemeente niet in staat is zich aan de wettelijke termijnen te houden, dan is de burger met de Algemene Wet Bestuursrecht in de hand niet machteloos.

Lees verder

Pagina's

U bent hier