h

Vragen aan college over meerkosten buitenring

28 november 2010

Vragen aan college over meerkosten buitenring

Voor een goed functioneren van de gemeenteraad is het noodzakelijk inzicht te hebben in inkomsten en uitgaven van de gemeente. Als kosten hoger zijn dan geraamd moet het college terug naar de gemeenteraad om hiervoor geld te vragen. Duidelijk is dat de Buitenring nu al drie keer zo veel gaat kosten dan oorspronkelelijk gedacht. Wat de meerkosten voor Landgraaf zijn is niet duidelijk. Ondanks een mondelnge toezegging in een commissievergadering laat het college deze vraag liggen. Daarom tijd om hierover schriftelijke vragen te stellen.


Landgraaf, 28 november 2010
Betreft: art. 41, toezegging aan de gemeenteraad

Geacht College

De SP fractie heeft in de gecombineerde commissievergadering van 2 november gevraagd naar een overzicht van de meerkosten voor de gemeente Landgraaf in de kosten voor de Buitenring. Dit omdat in eerste instantie de gezamenlijke kosten 135 miljoen zouden bedragen (december 2005) en de kosten inmiddels zijn opgelopen tot ver boven de 300 miljoen euro.

Toegezegd werd dat de raadsleden dit overzicht voor de begrotingsvergadering zouden ontvangen.
Dit is NIET gebeurd. Tot op de dag van vandaag hebben we dit overzicht nog niet mogen ontvangen.

Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering wordt de gemeenteraad gevraagd, separaat van de begroting, gelden beschikbaar te stellen. Indien de gemeenteraad nog in de onzekerheid moet verkeren over de meerkosten voor de Buitenring, bestaan er mogelijke financiële risico’s waarvan het van belang is hier inzicht in te hebben.

Wij vragen u derhalve dringend, in ieder geval voor de volgende gemeenteraadsvergadering, het toegezegde overzicht te verstrekken.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording

SP Fractie
Ben Rewinkel
Marc van Caldenberg

U bent hier